OBAVIJESTI:
Katedra za socijalnu politiku
Repozitorij
SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem,...

Istraživači sa katedre za socijalnu politiku su uključeni u trogodišnji ESF projekt SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost koji za cilj ima pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj.

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri:  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u  Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica,  Udruga gradova u RH, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR

Vrijeme provedbe: 28. listopada 2020. –  27. listopada 2023.

Financiranje: Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Ciljne skupine: Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i javne znanstvene institucije.

Ključne aktivnosti

(1) Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj

(2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj

(3) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama

Popis obavijesti