OBAVIJESTI:
Kreativne metode u socijalnom radu

Kreativne metode u socijalnom radu – upute za provjeru znanja

Ispiti u lipnju i srpnju održat će se s odgodom od tjedan dana, održat će se kao online ispiti putem  Merlin sustava i to 10.6., 24.6. i 8.7. 2020.

Ispiti će se organizirati kao pismeni te će se sastojati od četiri pitanja esejskog tipa
na koja se očekuje odgovor s obrazloženjem (znači barem nekoliko rečenica koje uključuju određenje ključnih termina te njihovo problematiziranje u primjeni).

Svako pitanje nosi 3 boda.

Ispitna literatura obuhvaća slijedeće:

  1. Urbanc, K. (2014) Predavanja i svi materijali s nastave
  2. Pregrad, J. (1996) Stres, trauma oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, str. 111 – 135.
  3. Pregrad, J. (2003)  Primjena metafora, kreativnih i ekspresivnih tehnika u superviziji. U: Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (ur.) Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 209 – 252.
Popis obavijesti