U prilogu se nalaze pravila priznanja položenog ispita iz predmeta Sociologija na nekom drugom studiju ili fakultetu. 

Studenti koji žele da im se prizna, u potpunosti ili djelomično, položen ispit iz predmeta Sociologija na nekom drugom studiju / fakultetu, podnose zamolbu upravi Pravnog fakulteta.

Ako je ispit iz predmeta Sociologija položen na studiju / fakultetu, a koji nije studij koji se izvodi na Pravnom fakultetu u Zagrebu, odluka će se donijeti temeljem uvida u program položenog predmeta.

Ako je predmet Sociologija položen na bilo kojem studiju koji se izvodi na Pravnom fakultetu, odluka će se donijeti temeljem niže navedenih pravila.

I. Položen ispit iz predmeta Sociologija na pravnom studiju u cijelosti se (s postignutom ocjenom) priznaje kao položeni ispit iz predmeta Sociologija na studiju socijalnog rada te kao položen ispit iz predmeta Osnove sociologije na stručnom studiju javne uprave.

II. Ocjena iz položenog predmeta Sociologija na studiju socijalnog rada te ocjena iz položenog predmeta Osnove sociologije na stručnom studiju javne uprave na pravnom se studiju priznaju kao ocjene iz pisanog dijela ispita iz predmeta Sociologija. Student s tom ocjenom pristupa usmenom dijelu ispita iz predmeta Sociologija na kojem polaže razliku gradiva:

Studenti koji su položili Osnove sociologije na stručnom studiju javne uprave:

Zrinščak, S., Kregar, J., Sekulić D., Ravlić, S., Grubišić, K., Čepo, D., Petričušić, A., Čehulić, M. (2021). Opća sociologija s uvodom u sociologiju. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Poglavlja:

Društvo i društvena promjena (str. 177-204)

Kultura (str. 229-250)

Socijalizacija (str. 321-342)

Devijantnost (str. 343-367)

Etnicitet i nacija (str. 369-390)

Studenti koji su položili Sociologiju na studiju socijalnog rada:

Zrinščak, S., Kregar, J., Sekulić D., Ravlić, S., Grubišić, K., Čepo, D., Petričušić, A., Čehulić, M. (2021). Opća sociologija s uvodom u sociologiju. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Poglavlja:

Sociologija prava (str. 107-144)

Pravna kultura (str. 145-176)

Obrazovanje (str. 461-487)

Ocjena iz ispita iz predmeta Sociologija na pravnom studiju zaključuje se na temelju ocjene priznate kao ocjena iz pisanog dijela ispita te ocjene ostvarene na usmenom dijelu ispita.

III. Ocjena iz položenog predmeta Sociologija na studiju socijalnog rada priznaje se kao ocjena iz pisanog dijela ispita iz predmeta Osnove sociologije na stručnom studiju javne uprave. Student s tom ocjenom pristupa usmenom dijelu ispita iz predmeta Osnove sociologije na kojem polaže razliku gradiva:

Zrinščak, S., Kregar, J., Sekulić D., Ravlić, S., Grubišić, K., Čepo, D., Petričušić, A., Čehulić, M. (2021). Opća sociologija s uvodom u sociologiju. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Poglavlja:

Sociologija prava (str. 107-144)

Pravna kultura (str. 145-176)

Ocjena iz ispita iz predmeta Osnove sociologije na stručnom studiju javne uprave zaključuje se na temelju ocjene priznate kao ocjena iz pisanog dijela ispita te ocjene ostvarene na usmenom dijelu ispita.

IV. Ocjena iz položenog predmeta Osnove sociologije na stručnom studiju javne uprave priznaje se kao ocjena iz pisanog dijela ispita iz predmeta Sociologija na studiju socijalnog rada. Student s tom ocjenom pristupa usmenom dijelu ispita iz predmeta Sociologija na kojem polaže razliku gradiva:

Zrinščak, S., Kregar, J., Sekulić D., Ravlić, S., Grubišić, K., Čepo, D., Petričušić, A., Čehulić, M. (2021). Opća sociologija s uvodom u sociologiju. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Poglavlja:

Društvo i društvena promjena (str. 177-204)

Kultura (str. 229-250)

Socijalizacija (str. 321-342)

Devijantnost (str. 343-367)

Etnicitet i nacija (str. 369-390)

Ocjena iz ispita iz predmeta Sociologija na studiju socijalnog rada zaključuje se na temelju ocjene priznate kao ocjena iz pisanog dijela ispita te ocjene ostvarene na usmenom dijelu ispita.

V. Položen seminar iz predmeta Sociologija na pravnom studiju u cijelosti se (s postignutom ocjenom) priznaje kao položeni seminar iz predmeta Sociologija na studiju socijalnog rada

VI. Položen seminar iz predmeta Sociologija na studiju socijalnog rada u cijelosti se (s postignutom ocjenom) priznaje kao položeni seminar iz predmeta Sociologija na pravnom studiju.

Ova pravila vrijede do opoziva.

Popis obavijesti