Ispitni rokovi:

08.06.2020. - 12: 00 sati

23.06.2020. - 12: 00 sati

06.07.2020. - 12: 00 sati

 

Ispit iz kolegija Sociologija javne uprave čini pismeni ispit koji obuhvaća cijelo gradivo, a održat će se putem sustava Merlin.

Ispit se sastoji od ukupno 10 pitanja, od čega 6 pitanja s odabirom jednog točnog odgovora te četiri esejska pitanja. Točan odgovor na pitanje s odabirom nosi 1 bod, a pitanje esejskog tipa maksimalno 4 boda po odgovoru. Maksimalno je moguće ostvariti 22 bodova.

Test će trajati 30 minuta.

Svako pitanje u testu otvara se pojedinačno. Sustav automatski pohranjuje odgovore. Novo pitanje otvara se nakon što se odgovori na pitanje prikazano u sustavu. Student ima samo jedan pokušaj rješavanja svakog pojedinog pitanja. Nakon što student odgovori na pitanje, nije više moguće ponovo se vratiti na isto pitanje i mijenjati odgovor. Student samostalno određuje koliko vremena će utrošiti na svako pojedino pitanje. Test se predaje u sustav prije nego što istekne vrijeme određeno za pisanje testa klikom na funkciju „predaj sve i završi“. Protek vremena tijekom odgovaranja na pitanja moguće je pratiti uz navigaciju za promjenu pitanja.

Rezultati pismenog ispita vrednuju se prema sljedećoj skali:

12 - 14 = dovoljan (2)

15 - 17 = dobar (3)

18 - 20 = vrlo dobar (4)

21 - 22 = izvrstan (5)

 

Studentima se preporučuje rješavanje testa putem računala. Od studenata se očekuje da samostalno rješavaju test uz korištenje propisane ispitne literature.

Popis obavijesti