Izdanja u prodaji

MIROVINSKI SUSTAVI

Naslov: Mirovinski sustavi

Autor: Ivana Vukorepa

Godina izdanja: 2012.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Knjiga " MIROVINSKI SUSTAVI - Kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne politike " na sustavan i jasan način analizira mirovinski sustav, definiran kao normativno, organizacijski i financijski uspostavljen sustav u kojem se pojedincu suočenom s rizicima starosti, invalidnosti ili gubitka hranitelja obitelji (smrti ), osiguravaju zamjenska ili pomoćna davanja u novcu, a  iznimno u naturi. Problem mirovina u prvom redu se svodi  na problem pronalaženja dugoročno učinkovitog izvora financiranja , što zahtijeva uzimanje u obzir niza različitih faktora. Knjiga je podijeljena u 5 cjelina. Nakon uvodnog dijela , autorica u drugom dijelu daje prikaz društvenih prilika i tijek povijesnog razvoja mirovinskih sustava, dok se u trećem dotiče glavnih obilježja svih oblika privatnih i javnih mirovinskih sustava. Četvrto je poglavlje posvećeno kapitalno financiranim podsustavima određenih doprinosa , a peto obuhvaća sintezu spoznaja o mirovinskim sustavima i nudi smjernice za njihovo daljne usavršavanje.

Popis obavijesti