Izdanja u prodaji

EUROPEIZACIJA HRVATSKE JAVNE UPRAVE

Naslov: Europeizacija hrvatske javne uprave

Autor: Ivan Koprić

Godina izdanja: 2015.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Prvo izdanje zbornika radova nastalih u okviru projekta Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet, koji se vodio od 2007. do 2014. godine. U knjizi su objavljeni radovi dvadeset i petoro autora, članova projektnog tima, organizirani u sedam cjelina. Nakon uvodnog rada voditelja projekta prof. dr. sc. Ivana Koprića o prilagodbi hrvatske javne uprave europskim standardima, svojevrsnog sažetka projekta, slijede cjeline: Upravna teorija i razvoj upravnih doktrina, Prilagodbe državne uprave, Razvoj lokalne i regionalne samouprave, Izgradnja sustava upravnog obrazovanja, Modernizacija upravnog prava te Razvoj sustava zaštite prava građana. Unutar navedenih cjelina obrađen je zaista velik broj tema, od hrvatskog stanja javne uprave, europeizacije i novih upravnih modela u Hrvatskoj, etičkih kodeksa javnih službenika, teritorijalne organizacije lokalne samouprave u Europi, trendova u razvoju lokalne samouprave u Europi i pouke istih za Hrvatsku, antinomija u hrvatskom zakonodavstvu na području informacijskog upravnog prava do prava na suđenje u razumnom roku pred Upravnim sudom RH i transformativne uloge ustavnih sudova u zemljama tranzicijskih ustava. Impresivno obrađeno i nezaobilazno štivo za sve koje zanimaju teorijske i praktične aktualnosti na polju hrvatske i europske javne uprave.

Popis obavijesti