Izdanja u prodaji

OPOREZIVANJE MULTINACIONALNIH...

Naslov: Oporezivanje multinacionalnih korporacija

Autor: Jasna Bogovac

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Ovo se djelo, temeljeno na doktorskoj disertaciji autorice, bavi pitanjem kako poreznopravnim sustavom, s jedne strane, omogućiti privlačenje stranih izravnih investicija i stvaranje multinacionalnih korporacija domaćih matičnih društava, a s druge strane zaštiti javni interes. Na 350 stranica i u šest poglavlja autorica je analizirala organizaciju multinacionalnih korporacija, pravne i ekonomske aspekte bitne za oporezivanje multinacionalnih korporacija te prikazala rezultate statističke analize intervjua sa strateškim menadžmentom i članovima nadzornih odbora multinacionalnih korporacija u Republici Hrvatskoj. Konačno, u posljednjem poglavlju sažete su glavne spoznaje studije kompariranjem središnjih poglavlja, sabiranjem njihovih tema i povezivanjem ključnih poruka empirijskog istraživanja i teorijskih podloga. Osim toga, knjiga obiluje bogatim prilozima, grafikonima, tablicama te statističkim analizama.

Popis obavijesti