Izdanja u prodaji

Obavijesti
Osnove prava društava (deveto,...
NOVO   Naslov: Osnove Prava društava (deveto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje) Autori: Siniša Petrović / Petar Ceronja Godina izdanja: 2019.
Statistika za studente socijalnog rada
NOVO   Naslov: Statistika za studente socijalnog rada Autori: Mladen Knežević, Hrvoje Lisičar Godina izdanja: 2019.
HRESTOMATIJA HRVATSKOGA MEDICINSKOG...
NOVO     Naslov: Hrestomatija hrvatskog medicinskog prava Urednici Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski Godina izdanja: 2016.
UZDRŽAVANJE DJECE - SUDSKI...
Naslov: Uzdržavanje djece - Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu Autor: Slađana Aras Godina izdanja: 2013
PRAVO NA TUŽBU
Naslov: Pravo na tužbu Autor: Mihajlo Dika Godina izdanja: 2014.
OPOREZIVANJE MULTINACIONALNIH...
Naslov: Oporezivanje multinacionalnih korporacija Autor: Jasna Bogovac Godina izdanja: 2014.
UVOD U POLITIČKU ZNANOST
Naslov: Uvod u poltičku znanost Autori: Slaven RAvlić, Dario Čepo Godina izdanja: 2014.
UPRAVNA ZNANOST - JAVNA UPRAVA U...
Naslov: Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu Autori: I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak Godina izdanja: 2014.
EUROPEIZACIJA HRVATSKE JAVNE UPRAVE
Naslov: Europeizacija hrvatske javne uprave Autor: Ivan Koprić Godina izdanja: 2015.
HRESTOMATIJA HRVATSKOG OBITELJSKOG PRAVA
naslov: Hrestomatija hrvatskog obiteljskog prava Autori: grupa autora obiteljskog prava Godina izdanja: 2010.
PRAVNI STATUS SKRBNIKA KAO JAMSTVO...
Naslov: Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih Autor: Ivana MIlas Klarić Godina izdanja: 2010.
SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
Naslov: Sustav sprječavanja pranja novca Autor: Sonja Cindori Godina izdanja: 2010.
EUROPSKO PROMETNO PRAVO
Naslov: Europsko prometno pravo Autori: N. RAdionov, T. Ćapeta, J. Marin, B. Bulum, A. Kumpa, N. Popović, I. Savić Godina izdanja: 2011.
EKONOMSKA POLITIKA U RH
Naslov: Ekonomska politika u RH Autori: Mladen Vedriš, Uroš Dujšin Godina izdanja: 2012.
MIROVINSKI SUSTAVI
Naslov: Mirovinski sustavi Autor: Ivana Vukorepa Godina izdanja: 2012.
OSNOVE PRAVA DRUŠTAVA
Naslov: Osnove prava društava Autori: Siniša Petrović, Petar Ceronja Godina izdanja: 2013.
RAZUMJETI KAZNENU ODGOVORNOST PRAVNIH...
Naslov: Razumjeti kaznenu odgovornost pravnih osoba Autor: Vanja-Ivan Savić Godina izdanja: 2013.
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA
Naslov: Pravo tržišnog natjecanja Autori: Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman, Siniša Petrović Godina izdanja: 2013.
ZBIRKA ZAKONA IZ KAZNENOG PROCESNOG...
Naslov: Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava Urednica: Zlata Đurđević Godina izdanja: 2013.
BALKAN CRIMINOLOGY
Naslov: Balkan Criminology Autori: Ana Marija Getoš Kalac, Hans-Jorg Albrecht, Michael Kilchling Godina izdanja: 2014.