Fakultet je osigurao određeni broj mjesta za obavljanje stručne prakse u Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Mogu se prijaviti studenti druge i viših godina pravnog studija, a obavljena praksa se priznaje kao kolegij na petoj godini pravnog studija (10 ECTS-a). Mole se zainteresirani studenti da se e-mailom jave prodekanu za nastavu doc.dr.sc. Juriću. Praksa je dostupna odmah.

Popis obavijesti