RASPORED PREDAVANJA U PRVOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u prvom semestru

U prvom semestru integriranog pravnog studija studenti su razvrstani u četiri turnusa (A, B, C, D). Obvezne predmete studenti polažu u blokovima (jedan za drugim), prema shemi ispod. Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).

Nastava iz stranog jezika pravne struke ne odvija se u blokovima nego kontinuirano kroz čitav semestar. Studenti mogu polagati strani jezik nakon odslušanih predavanja i nakon toga još jednom u općem ispitnom roku. 

Svaki student na početku godine upisuje i seminar iz jednog od obveznih predmeta. Seminar se pohađa i polaže u onom bloku u kojem se pohađaju i predavanja iz istog predmeta.

Informacije o rasporedu po grupama.

Blok / Turnus Predmet Prvo predavanje Vrijeme predavanja Plan nastave
II / A Teorija prava 4. 11. 2019., dv. 1, TRH 14 8,00 TP-A
II / B Opća povijest prava i države 4. 11. 2019., dv. 1, TRH 14 12,00 OPPD-B
II / C Opća povijest prava i države 4. 11. 2019., dv. 1, TRH 14 16,00 OPPD-C
II / D Sociologija 4. 11. 2019., dv. 4, Gund. 10 8,00 SOC-D
III / A Sociologija 12. 12. 2019., dv. 1, TRH 14 8,00  
III / B Sociologija 12. 12. 2019., dv. 1, TRH 14 12,00  
III / C Teorija prava 12. 12. 2019., dv. 1, TRH 14 16,00  
III / D Opća povijest prava i države 12. 12. 2019., dv. 4, Gund. 10 8,00