INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Seminari i vježbe su dodijeljeni. 

Podatak o dodijelenjenom seminaru i/ili vježbama vidljiv je na stranicama predodabira seminara i/ili vježbi ili na studentskom e-mailu (https://www.pravo.unizg.hr/plus/e-posta).

Studenti kojima seminari nisu dodijeljeni dužni su za reguliranje upisanog seminara javiti se u studentsku referadu najkasnije do utorka, 5. ožujka 2019. godine do 12 sati radi izmjene upisanog predmeta i upisa seminara u ljetnom semestru. Nakon proteka roka izmjene i zahtjevi se neće uvažavati.

 

Popis obavijesti