INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij
JMBAG Ime studenta Prezime studenta Naziv predmeta Grupa
0067507664 Enisa Ajruli Rimsko privatno pravo - seminar RPP-A-GR2
0066256852 Franko Antolić-Soban Rimsko privatno pravo - seminar RPP-A-GR2
0066285823 Nives Arbanas Rimsko privatno pravo - seminar RPP-A-GR2
0066298407 Nikola Belina Rimsko privatno pravo - seminar RPP-A-GR3
0115076497 Lukas Beti Rimsko privatno pravo - seminar RPP-A-GR3
0066298321 Tin Dobranić Rimsko privatno pravo - seminar RPP-A-GR3
0066297207 Željko Fratrić Rimsko privatno pravo - seminar RPP-A-GR3
0066234937 Roberta Jurac Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR1
0066291822 Maja Karmelić Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR1
0066248021 Jelena Kolanović Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR1
0066286404 Matija Komerički Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR1
0115073021 Sara Lukač Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR2
0248063052 Josip Marjanović Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR2
0066181900 Tajana Pihler Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR2
0066288547 Dominik Siketić Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR2
1053192639 Dorotea Šušak Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR3
0066296834 Ingrid Vujević Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR3
0066298823 Marko Zadravec Rimsko privatno pravo - seminar RPP-C-GR3
0066239169 Karla Atlija Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066299243 Luka Banić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066292403 Petra Maria Bilan Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066290589 Ante Bilić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066296759 Andrija Bitanga Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066296374 Dorian Bobinac Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0178106558 Ante Butković Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066293507 Sara Cvetkoski Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066296278 Nika Čolaković Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066295676 Tihana Ćurić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066290211 Fabijan Dodig Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0331004165 Bruna Fabijanić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066292786 Nikolina Filipović Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR1
0066295522 Filip Frigo Bomeštar Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066294268 Anamarija Glasnović Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066295062 Domagoj Goldberg Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066282291 Mihaela Hrženjak Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066285753 Denis Jakopec Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066295681 Ivana Jermen Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066298134 Veronika Katančić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066290120 Bruno Katavić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
3456027833 Šejla Konaj Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066295858 Vid Josip Kovačić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066285134 Ana Kranjčec Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066296717 Alen Krčar Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066297212 Antonio Labaš Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-B-GR2
0066294317 Karlo Lalić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066298251 Marcela Lončarić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066270423 David Ljubek Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0303070170 Niko Martić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066285230 Franka Meleš Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066296049 Nikolina Miladin Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066297441 Nikolina Navračić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066284602 Mateja Nikolac Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066266871 Juraj Njegovan Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066297964 Mara Obradović Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066297826 Lucija Očko Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066298774 Antonio Parač Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066299397 Laura Patekar Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR1
0066296925 Petra Pavelić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066285321 Magdalena Pečnik Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066289502 Iva Petric Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
2223085497 Marija Piacun Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066298550 Petra Pranjić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066296306 Luka Pujić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066296860 Antonia Radić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066271665 Petra Samolov Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066295704 Josip Skočibušić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066292968 Pavle Slaviček Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066296897 Blaž Soldo Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0009076107 Doroteja Tustonja Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066297847 Danijela Vekić Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar HPPEK-C-GR2
0066297665 Vito Bahtijarević Politička ekonomija - seminar PE-A-GR1
0066299238 Petar Belko Politička ekonomija - seminar PE-A-GR1
0066239704 Sara Kordić Politička ekonomija - seminar PE-A-GR1
0066291287 Marija Lukšić Politička ekonomija - seminar PE-B-GR1
0303042422 Lorena Meštrović Politička ekonomija - seminar PE-B-GR1
0066296701 Antonio Obradović Politička ekonomija - seminar PE-B-GR1
0066293939 Blaž Ordanić Politička ekonomija - seminar PE-B-GR2
0066280512 Sara Petrač Politička ekonomija - seminar PE-B-GR2
0130321471 Luka Topić Politička ekonomija - seminar PE-B-GR2
0066298090 Ivan Luka Trajbar Politička ekonomija - seminar PE-B-GR2
0066297319 Marija Zadravec Politička ekonomija - seminar PE-B-GR2
RASPORED ODRŽAVANJA TURNUSA https://www.pravo.unizg.hr/studij/integrirani-pravni/prva/drugi-semestar
A turnus A
turnus B
C turnus C

Raspored predavanja po grupama u pripadajućim turnusima određuje pojedina katedra.

Popis obavijesti