INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Sistematski pregled se odnosi samo na studente koji su prvu godinu upisali akad.god. 2018./2019.

 

Studenti koji do sada nisu obavili sistematski pregled  moraju nazvati školsku ambulantu radi termina za sistematski pregled.

 

Molimo nazvati na telefon  6536 168

12.09.2019. od  11:00 - 12:00 sati

13.09.2019. od  15:00 - 16:00 sati

          

Sistematski pregled obavljat će se u ŠKOLSKOJ AMBULANTI, Siget, Avenija V. Holjevca 22, tel.: 6536 168, dr. sc. Nina Petričević dr. med. spec. školske med., Ljuba Ćurić med.sestra 

 

Na sistematski pregled ponijeti: 1. indeks  

                                                    2. zdravstvenu iskaznicu

                                                    3. povijest bolesti (ako imate).

Popis obavijesti