INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Raspored predavanja u trećem semestru integriranog pravnog studija dostupan je na https://www.pravo.unizg.hr/studij/integrirani-pravni/druga/predavanja-zimski

Raspored seminara i stranih jezika bit će objavljen u ponedjeljak, 23. rujna. 

Popis obavijesti