INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Studenti koji su naknadno upisali seminar III a nisu obavili odabir bit će obaviješteni o seminaru nakon 30. rujna.

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta https://www.pravo.unizg.hr/studij/integrirani-pravni

                                                                 

Za upis seminara odnosno vježbi studenti su se dužni logirati na web stranici pomoću AAI identiteta i na navedenoj poveznici izvršiti odabir seminara odnosno vježbi. Studenti koji ne posjeduju AAI identitet ili su isti izgubili dužni su zatražiti nove aktivacijske podatke u matičnoj referadi uz predočenje uplatnice u iznosu 20,00 kn uplaćene na IBAN računa Fakulteta u svrhu izdavanja novog identiteta. Bez AAI identiteta odabir seminara odnosno vježbi nije moguć.

Studenti viših godina studija koji su obavili upis putem studomata obavljaju  odabir seminara odnosno vježbi od 27. rujna do zaključno i 2. listopada  2019. god. do 20 sati.

Studenti koji su upisali Napredni seminar u zimskom semestru 2019/20. akad. god. odabiru mentora putem iste aplikacije od 1. do 4. listopada 2019. god.

Studenti koji ne izvrše odabir seminara/vježbi u određeno vrijeme prema navedenim obavijestima biti će raspoređeni na seminare/vježbe prema slobodnim mjestima.

Prednost pri odabiru seminara/vježbi u zimskom semestru imaju studenti koji su upisali tri ili dva predmeta u semestru te koji su izvršili odabir putem aplikacije, u skladu s rang listom uspješnosti. Studenti koji su upisali jedan predmet, u slučaju nemogućnosti dodijele seminara/vježbi prema slobodnim kvotama bit će dužni izmijeniti upisani predmet kako bi im se seminari/vježbe dodijelile (prema obavijestima na internet stranicama koje će biti objavljene naknadno).

 

Molimo obvezno pročitati naputke za odabir seminara i vježbi u aplikaciji.

Svi studenti će na seminare odnosno vježbe biti raspoređeni prema uspjehu u tijeku studija. Obavijesti o rasporedu na određeni seminar odnosno vježbe studenti mogu pogledati na istom linku i na e-mail adresi AAI korisničkog računa. Rasporedi studenata na pojedine seminare odnosno vježbe i početak predavanja objaviti će se na oglasnim pločama pojedinih godina studija i katedri.

Popis obavijesti