INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Studenti koji imaju pravo na status iznimno uspješnog u 2019/20. akad,. god. u skladu s odredbama Pravilnika o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata potvrde o statusu mogu preuzeti u matičnoj referadi studija od 10 do 12 sati.

Popis obavijesti