INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija ("brucoši") u 2019/20. akad. god. ne obavljaju upis ljetnog semestra putem studomata ni u referadi.

Studenti su dužni upoznati se sa slijedećim pravilima i rasporedom upisa:

RASPORED I POSTUPAK PREDAJE INDEKSA ZA PRVU I DRUGU GODINU STUDIJA (I UPIS PRVI PUTA PREDMETA DRUGE GODINE STUDIJA) - MODULARNA NASTAVA

RASPORED I POSTUPAK PREDAJE INDEKSA ZA TREĆU, ČETVRTU I PETU GODINU STUDIJA

Pravila upisa ljetnog semestra za redovite studente

Pravila upisa ljetnog semestra za izvanredne studente

Odluka o upisu sadržaja desetog semestra (Napredni seminar - diplomski rad)

Podaci za uplatu naknada na pravnom studiju

Obavijest o ispunjavanju obveza iz seminara

Raspored predavanja i dodjeljeni seminari za modularnu nastavu (studente prvei i druge godine studija) objavljuju se prema obavijesti na poveznicihttps://www.pravo.unizg.hr/studij/integrirani-pravni/referada/grupe_isvu

Rasporedi predavanja i seminara/vježbi objavljuju se na poveznicama treće, četvrte i pete godine studija i na stranicama predmeta (katedri).

Popis obavijesti