INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Pozivamo sve studentice i studente treće, četvrte i pete godine studija koji se žele kroz praksu osposobiti za praktični rad u pravnoj struci da najkasnije do 23. veljače 2020. na web stranici Pravne klinike (http://klinika.pravo.unizg.hr/node/22) podnesu prijavu za sudjelovanje. Iznimno, svoju želju za pridruživanje klinici mogu izraziti i osobito motivirani studenti druge godine.

Pravna klinika pruža najizravniju mogućnost praktičnog obrazovanja kroz neposredan rad studenata na stvarnim slučajevima, sa stvarnim strankama i na stvarnim pravnim problemima. Rješavajući pravne probleme građana, možete steći najizravniji uvid u način na koji pravo funkcionira. Uz to, u Pravnoj klinici potiče se timski rad, i studentima otvara prostor za vlastitu inicijativu.

Rad u Pravnoj klinici ima još jedan cilj: da studenti, osposobljavajući se za svoju buduću profesiju, ujedno pruže i korisnu uslugu svima koji joj se obrate za pravnu pomoć. Utoliko je Pravna klinika pravo mjesto i za sve one koje zanima volonterski i pro bono rad na temama od općeg interesa. U Klinici k tome stječete posebna znanja i vještine koje se nigdje drugdje ne mogu na toj razini naučiti (npr. praktična pitanja ovrhe, rad na problemima azilanata i stranaca, pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela, prava pacijenata i sl.), a i pomažete onima koji ne mogu drugdje ostvariti primjerenu pravnu zaštitu.

Studenti kliničari u prvom redu sudjeluju u Klinici dobrovoljno, radi vlastitog usavršavanja. Nakon jednog semestra rada u Klinici, studenti koji se s uspjehom osposobe te odrade minimalni klinički kurikulum mogu ostvariti 10 ECTS bodova koji će im se priznati kao praktična nastava na petoj godini studija. Idealno, međutim, klinička praksa traje dva do tri semestra, pri čemu studenti nakon prvog semestra dijelom preuzimaju mentorske funkcije i vodstvo grupa u Klinici te se mogu okušati u pisanju pravnih članaka, bilo za blog bilo za službeni bilten Pravne klinike. Studenti se isto tako, pri otvaranju slobodnog mjesta, mogu zaposliti kao administratori, raditi u odnosima s javnošću, a mogu i konkurirati za glavnog urednika biltena Pro bono. 

Pojedinosti o dostignućima kliničara i djelovanju Pravne klinike možete naći na web-stranici Pravne klinike te biltenu Pro bono.

Za sva dodatna pitanja, javite se na službeni mail klinika@pravo.hr.

Popis obavijesti