INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar/vježbe/napredni seminar (mentora) putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta http://www.pravo.hr/studenti.

Za upis seminara odnosno vježbi studenti su se dužni logirati na web stranici pomoću AAI identiteta i na linku „Studenti“ izvršiti odabir seminara/vježbi/naprednog seminara (mentora).  

Studenti obavljaju odabir seminara/vježbi od 20. do zaključno 23. veljače 2020. god. do 20 sati. Nakon obavljenog upisa na studomatu odabir se u pravilu možete obaviti slijedeći dan.

Studenti koji ne izvrše odabir seminara/vježbi u određeno vrijeme prema navedenim obavijestima biti će raspoređeni na seminare/vježbe prema slobodnim mjestima.

Studenti koji u 2018/19. akad.god. nisu izvršili obveze iz dodijeljenih seminara/vježbi dužni su izvršiti odabir seminara u skladu s obavljenim upisom i obavijestima za upis seminara/vježbi.

 

Studenti koji su upisali Napredni seminar desetog semestra – diplomski rad prvi puta u ljetnom semestru 2019/20. akad. god. mentore odabiru u istoj aplikaciji od 20. do 23. veljače 2020. Studenti kojima su mentori dodijeljeni pri prijašnjim upisima ne obavljaju predodabir mentora.

 

Prednost pri odabiru seminara/vježbi u ljetnom semestru imaju studenti koji su upisali tri ili dva predmeta u semestru te koji su izvršili odabir putem aplikacije, u skladu s rang listom uspješnosti. Studenti koji su upisali jedan predmet, u slučaju nemogućnosti dodijele seminara/vježbi prema slobodnim kvotama i u skladu s rang listom uspješnosti bit će dužni izmijeniti upisani predmet kako bi im se seminari/vježbe dodijelile (prema obavijestima na internet stranicama koje će biti objavljene naknadno).

Obavijesti o rasporedu na određeni seminar/vježbe/mentora studenti će primiti na e-mail adresu AAI korisničkog računa ili raspored mogu pogledati u aplikaciji za odabir na Internet stranici od 26. veljače. Rasporedi studenata na pojedine seminare/vježbe i početak predavanja objaviti će se i na Internet stranicama katedri.

Popis obavijesti