INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

RASPORED UPISA STUDENATA U 2020/21. AKAD. GOD.

 • Studenti upisani  prvi puta u prvu godinu studija u 2020/21. akad. god. ("brucoši") ne obavljaju upis na studomatu
 • Studenti obavljaju upis putem studomata u skladu s objavljenim pravilima upisa i popunjavanjem obrasca za prijavu obavljenog upisa https://forms.gle/oiGufH2Utkvpn8vv5
 • Navedene upute se odnose i na redovite i na izvanredne studente istovjetno
 • Obavijesti o postupku upisa semestra u indeks i testiranja semestara bit će naknadno objavljene na stranicama Fakulteta u listopadu 2020. Do daljnjega nije potrebno vratiti posuđene knjige u Knjižnicu Fakulteta.
 • Obvezno pročitati upute i pravila upisa za Bolonjski program objavljenim na web stranici
 • Studenti obavljaju upis na studomatu nakon provedene evidencije svih položenih ispita do trenutka upisa.
 • Studenti su obvezni izvršiti upis putem studomata zaključno sa 21. rujna 2020. god. Molbe za mirovanje studijske godine (podnose se putem sustava e-podrške https://podrska.pravo.hr ) i nastavak studija nakon prekinutog studija (podnose se dostavljanjem molbe i skeniranog  indeksa na e-mail referada@pravo.hr) zaprimaju se zaključno sa 23. rujna 2020. god.
 • Nakon provedenog upisa na studomatu uplate upisnine i školarine studenti su obvezni dostaviti putem upisnog obrasca na poveznici https://forms.gle/oiGufH2Utkvpn8vv5 do 23. rujna 2020. godine. Nakon obavljenih provjera valjanosti upisa potvrdom upisa od strane referenta student može provjeriti na studomatu obavljeni upis u akad. god. (valjanost upisa bit će potvrđena najkasnije 6. listopada 2020. god.)
 • Studenti koji ne izvrše upis putem studomata do 21. rujna 2020. god., neće se smatrati upisanim u redovitom roku. Iznimno, studenti kojima je ispitni rok u tijeku a upisuju ponovno predmete treće godine studija, četvrtu i petu godinu studija upis na studomatu obavljaju po evidenciji ocjene a najkasnije  do 25. rujna.
 • Studenti koji gube status redovitog studenta podnose zahtjev za nastavak studija u statusu izvanrednog studenta putem e-podrške (htps://podrska.pravo.hr) odabirom teme „Prijelaz s redovitog na izvanredni studij“, bez provedbe upisa na studomatu. U zahtjevu je potrebno navesti predmete koji se upisuju u zimskom semestru 2020/21. akad. god. u skladu s objavljenim pravilima upisa za izvanredne studente. Obvezno je priložiti potvrdu o provedenoj uplati upisnine i školarine za bodove koji se upisuju u zimskom semestru (120,00 kn po upisanom ECTS bodu). Upis predmeta ljetnog semestra i plaćanje školarine provodi se u mjesecu veljači 2021. godine.
 • Studenti koji su ostvarili pravo upisa sadržaja Napredni seminar – diplomski rad u zimskom semestru u skladu s odlukom objavljenom na https://www.pravo.unizg.hr/studij/integrirani-pravni/referada/upis_pete_godine nakon upisa na studomatu podnose zahtjev za upis sadržaja na e-mail referada@pravo.hr
 • Obavijesti o podacima za uplatu upisnine i školarine (žiro-račun Fakulteta (IBAN), poziv na broj) obvezno pogledati na web stranici Fakulteta prije uplate. Student nije upisan dok referent ne potvrdi upis na studomatu.
 • Molbe za naknadni upis zimskog semestra (akademske godine) odobravat će se do 30. rujna 2020. god. u skladu s podnesenim molbama i dostavljenom dokumentacijom samo u slučajevima iznimno opravdanih razloga.

OBAVEZNO PROČITATI PRAVILA UPISA:

Pravila upisa zimskog semestra za redovite studente

Pravila upisa zimskog semestra za izvanredne studente

Plaćanje participacije troškova studija za redovite studente

Odluka o naknadama u 2020/21.akad. god.

Odluka o načinu plaćanja participacije za redovite studente

Obavijest o podacima za uplatu naknada na pravnom studiju

Obavijest studentima za upis pete godine studija

Obavijest o upisu sadržaja desetog semestra

 
Popis obavijesti