INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta https://www.pravo.unizg.hr/studenti/prijava_seminara

Studenti koji su upisali seminar i vježbe VII semestra i upisali Napredni seminar - diplomski rad obavljaju predodabir seminara i vježbi odnosno mentora od 1. do 2. listopada do 20 sati.

Prednost pri dodjeli seminara u zimskom semestru imaju studenti koji su upisali tri ili dva predmeta u semestru te koji su izvršili odabir putem aplikacije, u skladu s rang listom uspješnosti. Studenti koji su upisali jedan predmet, u slučaju nemogućnosti dodijele seminara prema slobodnim kvotama bit će dužni izmijeniti upisani predmet kako bi im se seminari dodijelili (prema obavijestima na internet stranicama koje će biti objavljene naknadno).

 

Za upis seminara odnosno vježbi studenti su se dužni logirati na web stranici pomoću AAI identiteta i na linku „Studenti“ izvršiti odabir seminara odnosno vježbi. Bez AAI identiteta odabir seminara odnosno vježbi nije moguć.

 

Svi studenti će na seminare biti raspoređeni prema uspjehu u tijeku studija. Dodjele i rasporedi studenata na pojedine seminare i početak predavanja objaviti će se na studomatu (upute na https://www.pravo.unizg.hr/studij/integrirani-pravni/referada/grupe_isvu) .

Popis obavijesti