INTEGRIRANI PRAVNI STUDIJ:
Integrirani pravni studij

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar, vježbe i mentora Naprednog seminara putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta https://www.pravo.unizg.hr/studenti/prijava_seminara

 

Studenti koji su upisali navedeni sadržaj obavljaju predodabir do 1. ožujka 2021. god. do 10 sati.

Među studentima upisanima na pojedini kolegij, prednost će imati koji su bolje rangirani na listi uspješnosti. Lista uspješnosti formulira se kao umnožak ostvarenih ECTS bodova i prosjeka ocjena, uz penalizaciju za svako ponavljanje godine.

 

Za upis seminara odnosno vježbi studenti su se dužni logirati na web stranici pomoću AAI identiteta i na linku „Studenti“ izvršiti odabir seminara odnosno vježbi. Student može obaviti predodabir slijedeći dan nakon provedenog upisa na studomatu (zbog sihnorizacije web aplikacije)

 

Svi studenti će na seminare biti raspoređeni prema uspjehu u tijeku studija. Dodjele i rasporedi studenata na pojedine seminare moći će se vidjeti na studomatu, početak predavanja objaviti će se na mrežnim stranicama predmeta.

Popis obavijesti