Poštovani,

  1. Studenti prve godine studija za magistra prava koji u srednjoj školi nisu učili latinski jezik najmanje dvije godine, dužni su upisati tečaj latinskog jezika za pravnike na  Pravnom fakultetu u Zagrebu te, po završetku tečaja, položiti ispit iz latinskog jezika. Studenti imaju pravo pristupiti ispitu iz nastavnog predmeta Rimsko privatno pravo tek nakon što polože ispit iz latinskog jezika.

  1. Nastava za polaznike tečaja latinskog jezika održavat će se uživo ponedjeljkom od 17h do kraja semestra preko aplikacije Microsoft Teams uz usporednu uporabu sustava za e-učenje Merlin, preko kojeg se upućuju sve daljnje relevantne obavijesti.

  1. Polaznici tečaja dužni su uplatiti 1.250,00 kuna za troškove tečaja na žiro račun Pravnog fakulteta u Zagrebu, uz naznaku svrhe uplate „Tečaj Latinskog jezika za pravnike“. Potvrdu o uplati školarine treba poslati koordinatoru nastave na priloženu e-mail adresu. Obrazloženi zahtjevi za odgodu uplate upućuju se koordinatoru.

  1. Obvezna literatura iz tečaja latinskog jezika za pravnike jest knjiga Petrak, Traditio iuridica, vol. I, Zagreb 2010. Knjiga se može nabaviti u knjižarama ili knjižnicama. Dodatni potrebni materijali bit će postavljeni za svaki termin nastave putem sustava za e-učenje Merlin.

 

  1. Ako se pojedini student, koji nije učio latinski jezik najmanje dvije godine, ne nalazi na priloženom popisu, treba se prijaviti Koordinatoru tečaja na priloženu e-mail adresu.

Koordinator nastave latinskog jezika je prof. dr. sc. Marko Petrak, predstojnik Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu; e-mail: marko.petrak@pravo.hr; konzultacije utorkom u 17 sati (soba 30, Sv. Ćirila i Metoda 4) ili elektronički (ovisno o epidemiološkoj situaciji).  

 

/_news/31454/LATINSKI ZA PRAVNIKE - 2021-2022 - inicijalni popis studenata.docx

 

Popis obavijesti