Natječaj za upis u akademskoj 2018/19. godini

PRAVNI FAKULTET

Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

www.pravo.unizg.hr

Studijski programi

 1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
 2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
 3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
 4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema sljedećem

sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                                                     do 300 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 • Hrvatski jezik (viša razina)                                                                             do 200 bodova
 • Matematika                                                                                                     do 150 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                                             do 200 bodova
 • Izborni predmet                                                                                                do 100 bodova

(za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo: Povijest, Filozofija, Logika, Sociologija ili Politika i gospodarstvo; za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad: Psihologija, Filozofija, Logika ili Sociologija)

 

          c. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

 • Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo:
 1.  Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta, ili
 2. Sportaš kategoriziran prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, ili
 3. Znanje drugog stranog jezika, ako ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 3 godine I razreda, a odnosi se na: engleski, njemački, ruski, francuski, talijanski i španjolski jezik.
 • Za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad: Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta

                                                                                                                                                                          do 50 bodova

 

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 1. i 2., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.           .

 

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema

sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                      do 450 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 • Hrvatski jezik (viša razina)                                            do 250 bodova
 • Matematika                                                                      do 100 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                            do 200 bodova

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 3. i 4., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

 

Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske:

Za akademsku godinu 2018./2019. odobrava se upis do 15 studenata, pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva, u statusu redovitog studenta, na studije fakulteta, i to: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij.

Kao kriterij za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis, vrednovat će se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).

Prijave se podnose od 9. do 13. srpnja 2018. od 9 do 12 sati u pisarnici fakulteta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, prizemno desno. Uz prijavu treba priložiti dokaz o statusu pripadnika hrvatskih manjina, odnosno iseljeništva te svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju.

 

Upisi

Upisi prema listi redoslijeda u srpanjskom upisnom roku obavljat će se prema posebnom rasporedu koji će najkasnije do 9. srpnja 2018. biti objavljen na web stranici www.pravo.unizg.hr. Rujanski razredbeni i upisni rokovi provode se samo ako ostane slobodnih mjesta nakon srpanjskog roka.

 

Plaćanja participacije pri upisu u prvu godinu studija ovoga Fakulteta u statusu redovitog studenta oslobođeni su samo oni pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na istoj razini studija.

 

Sve relevantne informacije u vezi razredbenog postupka i upisa objavljivat će se na web stranici www.pravo.unizg.hr

 

Dodatna pitanja mogu se postaviti na e-mail adresu: upisi@pravo.hr


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana