Odluke o studentskoj participaciji
Participacije školarine za upis na studijske programe određene su odlukom Vlade RH o punoj subvenicij participacije redovitih studenata u akademskim godinama 2015/16., 2016/17. i 2017/18. (NN 83/2015) te odlukama Sveučilišta u Zagrebu. Detalji participacije će biti objavljeni u službenom natješaju Sveučilišta u Zagrebu i na internet stranicama Fakulteta  

Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana