UPRAVNO PRAVO (PREDMET):
Anketa
Ove akademske godine (2018./2019.) pohađao/la sam predavanja iz Upravnog prava i smatram:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 18 [39.1%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jer su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava i jer su mi olakšala spremanje ispita
  • 11 [23.9%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jar su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava
  • 12 [26.1%] - da su bila korisna samo zbog mogućnosti izlaska na kolokvij
  • 5 [10.9%] - da nisu bila korisna

Broj glasova: 46
Anketa
Predavanja iz Upravnog prava u akademskoj godini 2017./2018. ocijenio/la bih ocjenom:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 3 [27.3%] - izvrstan
  • 6 [54.5%] - vrlo dobar
  • 0 [0.0%] - dobar
  • 1 [9.1%] - dovoljan
  • 1 [9.1%] - nedovoljen

Broj glasova: 11
Nakon stupanja na snagu novog Zakona o općem upravnom postupku (1. siječnja 2010.) studenti ne trebaju proučavati glavu XVIII. - Upravni postupak, osim str. 399.-402. , nego tu materiju obraditi na temelju Zakona o općem upravnom postupku.
Nakon stupanja na snagu novog Zakona o upravnim sporovima (1. siječnja 2012.) studenti ne trebaju proučavati cijelu glavu XIX. – Upravni spor, nego samo str. 483.-497., a materiju na str. 497.-526. potrebno je obraditi na temelju Zakona o upravnim sporovima.
Zbog velikih promjena studenti ne trebaju proučavati gl. XX. – Prekršaji – nego tu materiju obraditi isključivo na temelju Prekršajnog zakona.
Studenti/ce materiju izvlaštenja ne trebaju proučavati po knjizi, već samo na temelju novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.
 
Materiju koncesija studenti trebaju proučiti prema Zakonu o koncesijama (NN 69/17)

Sljedeći članci Prekršajnog zakona ne ulaze u ispitnu literaturu za ispit Upravno pravo:

čl. 15. -  30.

čl. 63. -  75.

čl. 104. - 107.

čl. 117. - 121.

čl. 124. - 126.

čl. 138. - 140.

čl. 145. -  150.

čl. 223. - 227.

čl. 251. - 258.

 
 
Popis obavijesti