:
Organizacija uprave i socijalnih službi

Od zimskog ispitnog roka 24.01.2023. nadalje, pisani i usmeni ispiti će se održavati uživo, u prostorijama Fakulteta.

Pisani ispit sastoji se od ukupno 11 pitanja. Odgovori se boduju sa 0, 1 ili 2 boda. Ukupno je moguće ostvariti najviše 22 boda, a za pozitivan test potrebno je ostvariti najmanje 11 bodova i dobiti 1 odnosno 2 boda na najmanje 6 pitanja, tj. imati najviše 4 nule.

Ispit se piše u trajanju od 50 minuta.

Primjeri pitanja:

1. Objasnite temeljne funkcije koje se nastoje ostvariti standardizacijom postupanja u upravi.

2. Što je remunicipalizacija i zbog čega do nje dolazi?

3. Koji su legitimacijski, a koji socijalni učinci menadžerskih reformi?

Popis obavijesti