KATEDRA ZA UPRAVNU ZNANOST:
Nova knjiga! Migrations, diversity,...

U izdanju Instituta za javnu upravu objavljen je uređeni zbornik radova 'Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond', čiji su urednici prof.dr.sc.Ivan Koprić, izv.prof.dr.sc. Goranka Lalić Novak i doc.dr.sc. Tijana Vukojičić Tomić.

 

U izdanju Instituta za javnu upravu objavljen je uređeni zbornik radova 'Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond', čiji su urednici prof.dr.sc.Ivan Koprić, izv.prof.dr.sc. Goranka Lalić Novak i doc.dr.sc. Tijana Vukojičić Tomić.

Riječ je o tematskom zborniku s 18 poglavlja prethodno prezentiranih na konferenciji koju su zajednički organizirala dva znanstvena odbora IPSA-e (International Political Science Association) u Dubrovniku 11-14.05.2017. (RC05 Comparative studies on local government and politics, RC32 Public policy and administration).

U radovima 25 domaćih i stranih autora razmatraju različite aspekte migracijskih politika i procesa integracije migranata u i izvan Europe, a koji mogu uputiti na poželjan smjer, ali i prepreke politikama migracija i integracije u različitim društvenim i političkim kontekstima. Autori ispituju se suvremene politike migracija i integracije migranata na svim razinama upravljanja (međunarodnoj, europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj), njihove komponente, te kratkoročni i dugoročni učinci na demokratske procese, lokalne zajednice, integraciju i javno upravljanje.

Popis obavijesti