Osiguranje depozita –uređenje de lege lata i perspektive  
 
Hrvoje Markovinović
 
U radu se raspravlja o osiguranju depozita u hrvatskom pravnom sustavu. Prikazuju se temeljna obilježja hrvatskog sustava osiguranja depozita te se ukazuje na promjene koje su uslijedile zbog pristupanja Europskoj uniji, ali i zbog gospodarske krize. Također, analiziraju se i najnovije promjene koje se u pogledu osiguranja depozita najavljuju na razini Europske unije; ukazuje se na utjecaj koji bi takve promjene imale na uređenje osiguranja depozita u hrvatskom pravnom sustavu.  
 
Ključne riječi: sustav osiguranja depozita; depozit; osiguranje
 
Puni tekst dostupan

Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana