BAZE DIPLOMIRANIH STUDENATA:
Baze diplomiranih studenata

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu javno objavljuje popis diplomiranih studenata s najosnovnijim podacima. Osobe koje za to imaju pravni interes mogu podnijeti zahtjev za provjerom autentičnosti diplome u kartoteku Fakulteta.