prof. dr. sc. Ana Štambuk
prof. dr. sc.
Ana Štambuk

Rođena sam 10. srpnja 1967. godine u Bisku. Srednju školu završila sam u Obrazovnom centru za jezike u Zagrebu.

1988. godine završila sam četverogodišnji studij religiozne pedagogije i katehetskog pastorala na Katehetskom Institutu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

1990. godine upisala sam studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirala sam 1994. godine. Tijekom studija sudjelovala sam na dva projekta: 1991/2 – «Akcijski pristup pomoći obitelji u razvoju zajednice» gdje sam radila s djecom osnovnoškolskog uzrasta koja imaju poteškoće u učenju; 1992/3 – «Psihološka pomoć prognanicima» - rad s djecom prognanicima koja imaju problema u učenju i ponašanju. Na četvrtoj godini studija volontirala sam kao demonstrator u provođenju vježbi na kolegiju «Socijalni rad s obitelji».

Kao studentica dobila sam dvije nagrade: 1991/2 kao najbolja studentica svoje generacije, a 1993/4 kao najbolja diplomirana socijalna radnica.

Po završetku studija upisala sam poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu, smjer socijalna psihijatrija.

1999. godine obranila sam magistarski rad pod naslovom: «Povezanost sociodemografskih i psihičkih obilježja kod prilagodbe na život u domu umirovljenika» na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te izabrana u status asistenta.

Doktorsku radnju pod naslovom: «Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju» obranila sam 2004. godina na Pravnom fakultetu.

Za docenticu sam izabrana  2009., a za Predstojnicu katedre socijalne gerontologije 2011. godine.

U zvanje izvanredne profesorice izabrana sam  2013.

Od 1995.  zaposlena sam na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za socijalnu gerontologiju, gdje iz istoimenog kolegija vodim seminare i terensku nastavu. Po dobivanju ovlaštenja održavam ispite. Od 2003. do danas   izvodim nastavu (predavanja, seminare, vježbe   i terensku praksu). Od 2011. izvodim na diplomskom studiju nastavu iz kolegija Odabrana područja – starije osobe, a od 2012. i  nastavu iz izbornog kolegija: Palijativna skrb. U okviru Poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada pripremila sam 2 izborna kolegija: Odabrana poglavlja iz socijalne gerontologije i Palijativna skrb za starije osobe.  

Kao mentor pratila sam više od 60 diplomskih radnji.

Sudjelovala sam na 13 međunarodnih konferencija i 2 domaća skupa te objavila 20 znanstvenih radova.

 Od profesionalnih i stručnih aktivnosti izdvajam sljedeće:

  • 2006.-2008. sudjelovanje na međunarodnom  projektu:  „Long-Term Care in Central and South Eastern Europe“, Institute for Social Policy, Vienna University of Economics and Business Administration, Vienna, Osterreih.
  • 2012.-2014.  su-voditeljica sam projekta „Pružatelji skrbi osobama starije životne dobi u obitelji na području grada Zagreba financiranom od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u Zagrebu.
  • Od 1999. godine uključena sam u edukaciju iz realitetne terapije, a 2003. položila sam certifikat.
  • 2001. boravila sam na jednomjesečnom  stručnom usavršavanju iz palijativne skrbi  u Hospice Buffalo, Buffalo,  New York, SAD
  • Završila sam  edukaciju iz  Aktivnog učenja i kritičkog mišljenja, Zagreb, 2011- 2013.
  • Pohađala sam ljetnu školu:  Socijalni  rad  u zajednici, Zagreb,  1.-6. srpnja 2012.
  • Pozvani predavač na poslijediplomskom   tečaju  stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije: Liječenje boli djece -  palijativna skrb,  2010. , 2011., 2012., 2013., 2014. 
  • od 2013.  suvoditeljica sam IUC tečaja u Dubrovniku:  Contemporary Issues in Social Work: Working with Old Age.
  • Pozvani predavač na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo – 12. mart 2013.  Teme izlaganja: Uvod u palijativnu skrb i Komunikacija u palijativnoj skrbi

Od 2002.-2014.  aktivno sam  sudjelovala kao volonter  (predavač i organizator)   tečajeva za volontere u palijativnoj skrbi, tečaju terminalne palijativne skrbi za liječnike primarne zdravstvene zaštite/obiteljske medicine i tečaju palijativne skrbi za djelatnike domova za starije i nemoćne osobe i domova za psihički bolesne osobe. 

Od 2003.-2004. bila sam predsjednica Hrvatske udruge prijatelja hospicija.

Od 2002. – 2004. bila sam član Komisije za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

 2011. godine bila sam  član  radne skupine za izradu Prijedloga nacionalnog programa strateškog razvoja usluga međugeneracijske solidarnosti  za starije osobe pri Ministarstvu  obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Od 1999. godine član sam Hrvatske udruge socijalnih radnika i Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb, a od 2014. član Hrvatske komore socijalnih radnika.

Aktivno se služim engleskim jezikom.

Udana sam i majka 3 djece.

 

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Potrebe starijih osoba za uslugama iz sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Penava Šimac, Marija ; Štambuk, Ana, Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

(Anti)stigma osoba s demencijom

Štambuk, Ana ; Ivančić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Duhovnost/religioznost i uspješno starenje

Štambuk, Ana
Poglavlja u knjigama, 2022.

EUTANAZIJA I/ILI EMAUS: Pozvani smo na kulturu života, a ne na civilizaciju smrti

Štambuk, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
4. Međunarodna konferencija za život,

The role of the elderly people in contemporary family in Croatia – the view of the three generations

Štambuk, Ana ; Skokandić, Lea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
22nd International Consortium for Social Development

Prikaz udomiteljstva kao oblika skrbi za osobe starije životne dobi u Hrvatskoj

Štambuk, Ana ; Penava Šimac, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

INTEGRACIJA DUHOVNOSTI U CJELOVITU SKRB O STARIJIM OSOBAMA

Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
22. Dani psihologije u Zadru

Pozitivni aspekti skrbi o starijim osobama

Rusac, Silvia ; Štambuk, Ana ; Vlašić Iljkić, Martina
Kratka priopćenja u zbornicima i časopisima, 2020.
7th International Conference "Valis Aurea" Focus on Research & Inovations

Iskustva starijih osoba s plesom kao oblikom fizičke aktivnosti

Štambuk, Ana ; Tomičić, Valentina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Pametno starenje: izazovi (ne)korištenja tehnologije

Stojanović, Zrinka ; Štambuk, Ana ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

(Ne)prihvaćanje smrti i umiranja u starijoj životnoj dobi

Štambuk, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
"Za života"

THE FUTURE PERSPECTIVE OF THE ELDERLY: THEIR ROLE IN THE MODERN FAMILY

Štambuk, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
THE BREAKTHROUGH OF THE SOCIAL: Practical Utopias, Wisdom and Radical Transformations – Social Work: Lessons Learned and Coming Challenges.

Uloga starijih osoba u obitelji, Crkvi i društvu – aktualni izazovi

Štambuk, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Nacionalni studijski dani za djelatnike u pastoralu braka i obitelji: “Starije osobe i međugeneracijska solidarnosti – poslanje djedova i baka”

Widowhood and Grieving in Old Age

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Dugotrajna skrb za starije osobe: izazov za socijalnu gerontologiju i socijalnu politiku

Mali, Jana ; Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Profil neformalnih njegovatelja starijih osoba u gradu Zagrebu

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Vrijednosti i kompetencije socijalnih radnika u palijativnoj skrbi sa starijim osobama

Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem: Kako omogućiti palijativnu medicinu u ustanovama socijalne skrbi

Poteškoće i dobrobiti rada s osobama oboljelim od demencije iz perspektive formalnih njegovatelja

Štambuk, Ana ; Levak, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju

Štambuk, Ana
Autorske knjige, 2018.

Problemi neformalnih (obiteljskih) njegovatelja u skrbi za osobe s demencijom – kvalitativni pristup

Tilinger, Ana ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Mogućnosti primjene hagioterapije u palijativnoj skrbi sa starijim osobama

Štambuk, Ana ; Poljak Branisavljević, Lana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
„Skrb za uspešno strokovno pomoč starim ljude min ostalim, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo

Perceived Caregiver Burden and Needs of Informal Caregivers of Elderly Persons with Alzheimer’s Disease

Skokandić, Lea ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Internationaal Congress of the International College of Person Centered Medicine

Aging and Old Age in the Mirror of Spirituality

Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Uloga, standardi i kompetencije socijalnih radnika u palijativnoj skrbi

Štambuk, Ana ; Obrvan, Tamara
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Starost i starenje u zrcalu duhovnosti

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Žena supruga i majka: nekad i danas

Štambuk, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Nacionalni studijski dani za djelatnike i suradnike u pastoralu braka i obitelji na temu „Očinstvo i majčinstvo – dva lica roditeljskog poslanja“ .

Očuvanje čovjekova dostojanstva na kraju života – poveznica socijalne i zdravstvene skrbi

Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
2. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem "Suradnjom do kvalitete u palijativnoj skrbi"

Applying Bibliodrama in the curriculum of Social Work

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka ; Štambuk Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
SOCIAL WORK EDUACTION IN EUROPE: TOWARDS 2025 ; MILAN, ITALY 29TH JUNE – 2ND JULY 2025

Duhovnost kao resurs osnaživanja u praksi socijalnog rada

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Hlupić, Suzana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. simpozij socijalnih radnika "Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka" Zadar, 14-16. listopada 2015.

Neka obilježja obiteljskih njegovatelja starijih osoba na području grada Zagreba

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
23.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija starenja - pogled u budućnost

The need for training in palliative care for social workers in care homes for older people in Zagreb

Šimac, Luka ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Socijalni rad u domu za starije i nemoćne osobe - izazovi i poteškoće

Štambuk, Ana ; Milica, Sučić ; Suzana, Vrh
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Socijalna uključenost u zajednicu starijih osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Marina Mijatović
Stručni radovi, 2014.

Promišljanje starenja i starosti – predrasude, mitovi i novi pogledi

Tomečak, Marija ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Demografsko starenje stanovništva i skrb za starije osobe u Hrvatskoj

Jedvaj, Suzana ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Uvodna riječ uz tematski broj časopisa posvećen aktivnom starenju i međugeneracijskom povezivanju

Šućur, Zoran ; Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Izkušnje oskrbovalcev oseb z Alzheimerjevo bolezen

Perak, Jelena ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi

Štambuk, Ana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Obrazovanje za aktivno starenje.

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Krušelj, Nataša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
2. Međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava

Dobna diskriminacija: iskustva starijih osoba

Rusac, Silvia ; Štambuk, Ana ; Verić, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Spending Leisure Time in Retirement

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Sučić, Ana
Stručni radovi, 2013.

Neke dimenzije kvalitete života starijih osoba s invaliditetom

Štambuk, Ana ; Žganec, Nino ; Nižić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

The role of social worker in palliative care

Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
2. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem: Kako medicinu usmjeriti čovjeku

Ageizam: iskustvo starijih osoba

Rusac, Silvia ; Štambuk, Ana ; Verić Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Međunarodni znanstveni skup: Istraživanja u edukacijsko rehabilitacijskim znanostima

Potrebe za proširenjem usluga kod korisnika "Dobrog doma" grada Zagreba

Štambuk, Ana ; Radat Katarina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V.međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Socijalni rad u domu za starije i nemoćne osobe - izazovi i poteškoće

Sučić, Milica ; Vrh, Suzana ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Experiences of social workers on the application of spirituality in social work.

Leutar, Ivan ; Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
2nd European Conference for Social Work Research: Social work research in local, national and international contexts: the challenges of comparison and generalisation

Role of Social Worker in person-oriented medicine and healthcare

Ivanković, Vladimira ; Berc, Gordana ; Štambuk, Ana
Poglavlja u knjigama, 2012.

The role of spirituality in empowerment of family cohesion and family life satisfaction - experience from Croatia

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Stavovi graðana prema starijim osobama

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Žitnik, Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti : profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Some components of quality of life in palliative care

Štambuk, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Long-term Care for Older People in Croatia

Rusac, Silvia ; Štambuk Ana ; Žganec, Nino ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2011.

Some components of quality of life in palliative care

Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
"Social Work and Fight Against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights"

Stavovi građana prema starijim osobama

Leutar, Zdravka ; Žitnik, Marijana ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Social Work and Fight Against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights"

Application of Kohonen Self-Organizing Maps (SOM) Based Clustering for the Assessment of Religious Motivation

Štambuk, Ana ; Štambuk, Nikola ; Konjevoda, Paško
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
International Conference on Information Technology Interfaces (29 ; 2007)

Analysis of Hoge Religious Motivation Scale by Means of Combined HAC and PCA Methods

Štambuk, Ana ; Štambuk, Nikola ; Konjevoda, Paško
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
International Conference on Information Technology Interfaces (29 ; 2007)

Umiruće osobe i njihovo pravo na prikladnu skrb

Štambuk, A., Leutar, Z., Rusac, S.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
7. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Invaliditet u obitelji i izvori podrške

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Razmišljanje o smrti - dobne i spolne razlike

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Pravo na rad i osobe s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Milić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Formalna i neformalna podrška roditeljima djece s intelektualnim teškoćama

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac Silvija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Socijalna politika i kvaliteta života starijih osoba s tjelesnim invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Stavovi mladih prema osobama s tjelesnim invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Stručni radovi, 2006.

Kako roditelji mogu pomoći djeci u prihvaćanju gubitaka?

Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Neki pokazatelji moralnog prosuđivanja pripadnika pokreta fokolara

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Tadić, Stipe
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju

Štambuk, Ana
Doktorske disertacije, 2004.

Uloga centra za žalovanje u pružanju cjelovite hospicijske/palijativne skrbi

Štambuk, Ana
Stručni radovi, 2002.

Problemi vezani s krajem života II zajednici: povezivanje profesionalnoga i javnog obrazovanja

Coury, M. Joanne ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Uvodna riječ: tematski broj časopisa o socijalnoj politici, hospiciju i palijativnoj skrbi

7. Štambuk, Ana ; Coury, Joanne
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Procjena psihičkog stanja starijih osoba u domu umirovljenika skalom SCL-90-R

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Povezanost socio-demografskih i psihičkih obilježja kod prilagodbe na život u domu umirovljenika

Ana Štambuk
Magistarski radovi, 1999.

Prilagodba, stres i preseljenje u starosti

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.