BALKAN CRIMINOLOGY:
Balkan Criminology


Balkan Criminology projekt započeo je 2013.godine i predstavlja pionirski pothvat izv.prof.dr.sc. Anna-Marie Getoš Kalac uspostave kriminološkog centra istraživača usmjerenih na organizirani kriminal prisutan u Jugoistočnoj Europi i području Balkana.

Kroz 6 godina uspješnog djelovanja, koje između ostalog uključuju i organizaciju 5 vlastitih konferencija, 15 panela na ESC konferencijama kao i 5 tjednih edukativnih tečaja, Balkan Criminology projekt razvio se u globalno prepoznatog partnera u borbi protiv organiziranog kriminala.

Projekt je uspješno završen u prvom dijelu 2019. godine, a predstavlja izvrstan prikaz uspješne međunarodne suradnje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s Max Planck institutom u Freiburgu, te brojnih sveučilišnih i znanstvenih institucija u drugim državama Istočne Europe.

Unatoč službenom završetku projekta, Balkan Criminology, pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Getoš Kalac, nastavlja sa svojim djelovanjem i dalje, uz velikodušnu potporu Global Initiative organizacije.

Više informacija o prethodnom, trenutnom i budućem radu istraživačkog tima koji je nastao kroz Balkan Criminology projekt možete pronaći ovdje.