Prijave

Na edukaciju se možete prijaviti do petka, 25. 2. 2022., na sljedećem linku;

 

Link za prijavu

 

Edukacija će se održati u hibridno, online i u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.  Termin održavanja je 28.2. i 1.3. 2022. od 16 do 20h, dvorana 4, Ćirilometodska ulica 4 (Gornji grad).  U slučaju pogoršane epidemiološke situacije, edukacija prelazi u online način održavanja.

Cijena edukacije po polazniku iznosi 1.750,00 kn. Upisnina pokriva sve troškove edukacije, što uključuje nastavne materijale, izdavanje potvrda ili svjedodžbe i okrjepu na nastavi.