Program i satnica

Ponedjeljak, 28.2.2022.

Nastavna cjelina

16:00 – 16:45

Teorijske osnove fakultativnih razloga isključenja, razlike između obveznih i fakultativnih razloga isključenja

16:45 – 17:30

Razvoj fakultativnih razloga isključenja kroz EU javnonabavne regulatorne okvire

17:30 – 17:40

Pauza

17:40 – 18:25

Pravila propisivanja fakultativnih razloga isključenja (DON, ESPD), primjena na ostale subjekte u postupku te razdoblje isključenja

18:25 – 19:10

Samokorigiranje, prikaz relevantne prakse DKOM-a i Suda EU

19:10 – 19:15

Pauza

19:15 – 20:00

Pregled fakultativnih osnova za isključenje iz ZJN 2016 uz prikaz prakse DKOM-a, nacionalnih sudova i suda EU  - (I) dio:

1) Kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava

Utorak, 1.3.2022.

Nastavna cjelina

16:00 – 16:45

2) Osnove za isključenje povezane uz stečajni postupak/postupak likvidacije, težak profesionalni propust

16:45 – 17:30

3) Sukob interesa

17:30 – 17:40

Pauza

17:40 – 18:25

Pregled fakultativnih osnova za isključenje iz ZJN 2016 uz prikaz prakse DKOM-a, nacionalnih sudova i suda EU  - (II) dio;

1) Sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojima je cilj narušavanje tržišnog natjecanja

18:25 – 19:10

2) Prethodno sudjelovanje gospodarskog subjekta u pripremi postupka nabave i narušavanje tržišnog natjecanja, značajni ili opetovani nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora

19:10 – 19:15

Pauza

19:15 – 20:00

3) Ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka odnosno prikrivanje takvih informacija, utjecaj na postupak odlučivanja naručitelja