O edukaciji

 

Sklapanjem ugovora o javnoj nabavi naručitelj i odabrani ponuditelj ugovorno uobličuju  prava i obveze iz odluke o odabiru, te nakon potpisa navedene obveze počinju i izvršavati. Ipak, ugovor o javnoj nabavi moguće je i izmijeniti tijekom njegova trajanja. Važno je napomenuti kako naručitelj i gospodarski subjekt nisu potpuno slobodni u razlozima i načinima izmjena ugovora, već ograničeni točno utvrđenim uvjetima iz Zakona o javnoj nabavi, te Direktive 2014/24/EU. U praksi se pokazalo kako baš kod tumačenja i primjene izmjene ugovora o javnoj nabavi postoje određene nedoumice.

Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima dugogodišnje iskustvo organiziranja edukacija iz fakultetskog programa cjeloživotnog obrazovanja, u sklopu kojeg organizira i ovu edukaciju iz izmjena ugovora o javnoj nabavi. Posebno nam je drago da ovu, ali i čitav niz budućih edukacija organiziramo u suradnji sa Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). 

Predavači su članovi Katedre za Upravno pravo i DKOM-a sa širokim kompetencijama u javnoj nabavi. Ovakav spoj znanstvenog i praktičnog pristupa osigurava sagledavanje ključnih pitanja izmjene ugovora o javnoj nabavi iz više različitih gledišta.

Ovo nije još jedna od edukacija koje se obavljaju po programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja radi stjecanja certifikata iz područja javne nabave. Pohađanjem ove edukacije (te polaganjem ispita ili pisanjem rada) polaznik stječe potvrdu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dva ECTS boda, koji će se moći priznati kao ispunjenje odgovarajućih studijskih obveza na poslijediplomskim specijalističkim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Edukacija će se održati 2. 12. i 3.12. 2021. od 16 do 20h (ukupno 10 školskih sati). Cijena edukacije je 1.750,00 kn.

Detaljne informacije o satnici, nastavnim cjelinama, predavačima i načinu prijave možete vidjeti u zasebnim rubrikama.

 

Za sve ostale informacije možete se obratiti gospodinu Jasminu Mujinoviću: jasmin.mujinović@pravo.hr