Predavači

Danijela Antolković, mag. iur.

 

Danijela Antolković trenutno radi kao članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Dugogodišnje radno iskustvo na području javne nabave stekla je radom u Ministarstvu zdravlja u kojem je iz perspektive naručitelja stekla iskustvo pripreme i provedbe postupaka javne nabave, te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave radeći na kontroli žalbenih predmeta kao savjetnica te kao voditeljica Stručne službe za rješavanje užalbenim postupcima. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom „International Master in Public Procurement Management“ (IMPPM) na sveučilištu Tor Vergata u Rimu, te je položila pravosudni i javnobilježnički ispit. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave.

 

Zvonimir Jukić, mag. iur


Zvonimir Jukić je član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Diplomirani je pravnik iz Zagreba s položenim pravosudnim ispitom. U dosadašnjoj karijeri radio je kao odvjetnički vježbenik te u sustavu državne uprave, u sklopu Vladinog ureda za javnu nabavu, odnosno Ministarstva gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u izradi zakonskih i podzakonskih tekstova na području javne nabave te bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava. Radio je i u Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke te je bio član radne skupine za izradu i unaprjeđenje Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Ujedno je i član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.

 

Maja Kuhar, mag.iur


Maja Kuhar je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne  nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz  perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te  sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.

 

izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

 

Marko Turudić je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se najviše bavi reguliranjem mrežnih industrija  i javnom nabavom. Samostalni je autor je nekoliko knjiga, uključujući „Pravo javne nabave“ (2017.) i „Komentar Zakona o javnoj nabavi“ (2018.), i nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova.  Nositelj je predmeta ”Javna nabava” na diplomskom i poslijediplomskim (specijalističkom i doktorskom) studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te  Studijskom centru za javnu upravu. Organizator je i voditelj niza edukacija cjeloživotnog obrazovanja iz javne nabave.

Službena web stranica

Privatna web stranica