Prijave

Na edukaciju se možete prijaviti do petka, 30.  rujna. 2022., na sljedećem linku;

 

Link za prijavu

 

Edukacija će se održati uživo, u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Termin održavanja je 3. i 4. listopada 2022. od 15 do 19h, dvorana V, Ćirilometodska 4.  

Cijena edukacije po polazniku iznosi 1.750,00 kn. Upisnina pokriva sve troškove edukacije, što uključuje nastavne materijale, izdavanje potvrda ili svjedodžbe i okrjepu na nastavi.