Program i satnica
Ponedjeljak,
3. listopada 2022.

 
Nastavna cjelina
15:00-15:45 Važnost načela u upravnom pravu i sprecifičnosti primjene načela u postupcima javne nabave
15:45-16:30 Koja su načela primjenjiva, na koji način i u kojim sve postupcima?
16:30-16:40 Stanka
16:40-17:25 Pregled načela javne nabave uz prikaz prakse DKOM-a, nacionalnih sudova i suda EU  - (I) dio:
Načelo tržišnog natjecanja
 
17:25-18:10 Načelo uzajamnog priznavanja
18:10-18:15 Stanka
18:15-19:00 Zlouporaba prava
Utorak, 4. listopada 2022. Nastavna cjelina
15:00-15:45 Pregled načela javne nabave uz prikaz prakse DKOM-a, nacionalnih sudova i suda EU  - (II) dio:
Načelo jednakog tretmana
 
15:45-16:30 Načelo zabrane diskriminacije
16:30-16:40 Stanka
16:40-17:25 Načelo ekonomičnosti i učinkovitosti
17:25-18:10 Pregled načela javne nabave uz prikaz prakse DKOM-a, nacionalnih sudova i suda EU  - (III) dio:  
Načelo proporcionalnosti
 
18:10-18:15 Stanka
18:15-19:00 Načelo transparentnosti