prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
prof. dr. sc.
Dalibor Čepulo

Dalibor Čepulo redoviti je profesor u trajnom zvanju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na kojem je i magistrirao na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz upravno-političkih znanosti. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu s disertacijom o modernizaciji hrvatskog pravnog i političkog sustava u razdoblju 1873-1880. Prije dolaska na Pravni fakultet radio je kao odvjetnički vježbenik te u korporativnom sektoru, a zatim kao istraživač u Institutu za suvremenu povijest u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi od 1990. gdje predaje predmete iz područja pravne povijesti i prava građana na diplomskom studiju te na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim  studijima. Predavao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku (1999.-2002.) te bio gostujući profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču (2018.-2019). Boravio je na jednomjesečnim stručnim usavršavanjima na Faculté internationale de droit comparé u Strassbourgu (1987.) i Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte u Frankfurtu (2005.). Pozvana izlaganja ili Erasmus predavanja držao je na pravnim fakultetima Sveučilišta Eötvös Loránd (ELTE, Budimpešta), Sveučilišta Complutense (Madrid), Sveučilišta u Cordobi, Harvardskog sveučilišta, Sveučilišta u Helsinkiju i Islandskog sveučilišta (Reykjavik). S prof. dr. Geraldom Kohlom pokrenuo je i vodi 'The Dialogues', godišnje znanstvene kolokvije Zavoda za ustavnu i pravnu povijest Pravnog fakulteta Sveučilišta u Beču i Katedre za povijest hrvatskog prava i države; potaknuo je redovnu znanstvenu i nastavnu suradnju Katedre s Odjelom za mađarsku pravnu povijest Pravnog fakulteta Sveučilišta Eötvös Loránd u Budimpešti. Objavio je pet knjiga u zemlji i jednu u inozemstvu te veći broj znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim izdanjima. Urednik za struku pravna povijest Pravnog leksikona i suradnik u drugim izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu te autor pojedinačnih prinosa u Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Austrijske akademije znanosti i  Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (Erich Schimdt Verlag). Bio je voditelj ili suradnik na projektima uglednih međunarodnih i domaćih znanstvenih institucija (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt; Sveučilište u Kasselu; Open Society Institute, Prag; Central European Academy, Budimpešta i dr.); sudjelovao na većem broju međunarodnih znanstvenih skupova u nizu europskih zemalja i SAD te na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj. Uz istraživanja u različitim hrvatskim kao i budimpeštanskim arhivima i knjižnicama ostvario je istraživačke boravke u Bodleian Librairies (Sveučilište u Oxfordu) i School for Slavonic and East European Studies (University College London). Član međunarodnih savjetodavnih vijeća Anuario de Historia del Derecho Español i Central European Association for Comparative Law. U dva mandata član Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i predsjednik Odbora za društveno-humanističke znanosti (2004.-2012.). Prodekan Pravnog fakulteta 2012-2014.; predstojnik Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo 2008.-2013., predstojnik Katedre za povijest hrvatskog prava i države od 2004.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba

Čepulo, Dalibor
Autorske knjige, 2023.

Judicial dependence and independence in Croatia between 1873 and 1990: the challenges of the authoritarian government

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
The institutional guarantees of judicial independence

Legal protection of state, national and community symbols in Croatia

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2022.

Croatian Constitutionalism from Autonomy to the State

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2022.

Croatian Concepts of Integration

Čepulo, Dalibor ; Matković, Stjepan
Poglavlja u knjigama, 2022.

Electoral reforms in Croatia 1875 and 1881: liberalism vs. democracy

Dalibor, Čepulo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Les Pouvoirs parlementaires et politiques en temps de crise et d’exception Colloque international - 74e Congrès de l'ICHRPI

LEGAL PROTECTION OF STATE SYMBOLS, NATIONAL SYMBOLS AND SYMBOLS OF NATIONAL MINORITIES AND RELIGIOUS COMMUNITIES IN CROAT

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Legal protection of state and national symbols in Central Europe

Pravne institucije od 1918. do danas

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2022.

Institution-building as state-building in the Croatian Diet 1868-1918

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
72nd Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu. Od srednjeg vijeka do suvremenog doba.

Čepulo, Dalibor
Autorske knjige, 2021.

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba

Čepulo, Dalibor
Autorske knjige, 2021.

The ABGB and the House-Community in the Croatian Legal System: Legal Irritant and Normative Plurality

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2020.

Human dignity, right to self-determination, and dissolution of former Yugoslavia

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Studies on life and human dignity. International seminar: "New challenges for law: genetic edition, human ecology, and human dignity in life and death"

Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme


Uredničke knjige, 2019.

Mažuranićeve reforme 1873-1880: modernizacija kao izgradnja nacije i države

Čepulo, Dalibor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme

Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme


Uredničke knjige, 2019.

Liberal reforms in Croatia 1873 - 1880: modernisation as the state-building?

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
70th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Autonomy, institutions and nation-building: liberal reforms in Croatia 1873 - 1880

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
European Social Science History Conference 2018

Institutions and nation-building: Croatian autonomy 1868 - 1918

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost

Hrvatsko-ugarska nagodba između norme i stvarnosti

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Hrvatsko-ugarsk nagodba: institucije i stvarnost

Organisation und Unabhängigkeit des Gerichtswesens in Kroatien und Slawonien 1849 - 1918

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Electoral system in Croatia 1848-1918: authoriatarianism, liberal elitism and territorial autonomy

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
69th Congress of International Commission for the History od Representative and Parliamentary Institutions

Jury trial in Croatia-Slavonia 1848-1921

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Laien in der Gerichtsbarkeit. Geschichte und aktuelle Perspektiven

Croatian-Hungarian Compromise between cooperation and conflict

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Conflict and Cooperation. 150 years of the Austro- Hungarian Settlement

Sukob interesa i korupcija u Paškom statutu

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2016.

Croatian Hungarian Compromise, the State Diet and the Croatian Diet 1868 - 1918

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
68th Conference of the International Commission for the history of representative and parliamentary institutions

Formation of the modern Croatian legal system in the 19th century: between tradition and modernity

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Society, Law and Legal Culture

Neovisnost hrvatskog sudstva – tradicijski deficit

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
PREOBRAZBA GRAĐANSKOG PRAVOSUĐA U HRVATSKOJ I SUSJEDNIM ZEMLJAMA Suvremenost i povijesna perspektiva: in memoriam prof. Srećko Zuglia (1888. – 1969.)

Pravosuđe u hrvatskim zemljama od 1790. do 1918.

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2016.

Entwicklung der Regierungsinstitutionen des Königreiches Kroatien und Slawonien 1868-1918

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pravne institucije na hrvatskom području od 1918. do suvremenog doba

Čepulo, Dalibor
, 2014.

Baltazar Bogišić u časopisima "Pravo" i "Mjesečnik Pravničkoga društva u Zagrebu"

Čepulo, Dalibor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Povijest i sadašnjost građanskih kodifikacija. Baltazar Bogišić (Rijeka +1908. - 2008.)

Ivan Mažuranić i reforme na europskoj periferiji

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Znanstveni skup Intelektualac, kultura, reforma:Ivan Mažuranić i njegovo doba

Povijest i pravna povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Čepulo, Dalibor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Sveučilišna nastava povijeti u Hrvatskoj. Tradicija, današnje stanje, perspektive.

Mjesni sud na hrvatsko-slavonskom području između sudske i upravne vlasti

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Hrvatska pravna povijest i nastava pravne povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1776. do danas

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

ABGB in the Croatian-Slavonian legal area

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Bratislava Legal Forum 2013

Trial by jury in Croatia 1849 - 1918 : transfer and the context

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2012.

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba

Čepulo, Dalibor
Autorske knjige, 2012.

Experiences from periphery : teaching of general legal history and national legal history at the Faculty of Law in Zagreb since 1868.

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Second Biennial Conference of the European Society for Comparative Legal History

Baltazar Bogišić u hrvatskom i europskom pravno-kulturnom kontekstu

Čepulo, Dalibor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Znanstveni skup s mneđunarodnim sudjelovanjem "Bogišić i kultura sjećanja"

Baltazar Bogišić i Pravni fakultet u Zagrebu : izazovi i suradnja

Čepulo, Dalibor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Znanstveni skup s mneđunarodnim sudjelovanjem "Bogišić i kultura sjećanja"

Statut Paške općine. Statuta Communitatis Pagi


Uredničke knjige, 2011.

Pravna baština i društveno okruženje Paškog statuta

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2011.

Modernisation in Croatia in 1870s between Croatian nationalism and Austrian and Hungarian influences : role of the ban Ivan Mazuranic

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
62nd Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Hrvatska pravna povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveni skup u povodu sto godina od osnivanja Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dvjesto godina od proglašenja Općeg građanskog zakonika

Croatian Autonomy and Ministerial Impeachment from 1868 to 1918: Model and Reality

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2011.

Pravni položaj Sveučilišta od 1874. do danas

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Osamostaljenje Paške općine

Granić, Miroslav
Poglavlja u knjigama, 2011.

Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup: U spomen 140. obljetnici sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe

Bogišić i kultura sjećanja : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića


Uredničke knjige, 2011.

Razvoj pravne znanosti u Hrvatskoj 1776-1914.

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Centralization, modernization and nation building — administrative reforms in Croatia 1848-1918

Čepulo, Dalibor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Conferência Parlamentos : a lei, a prática e as representações. Da Idade Média à Actualidade

Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849


Uredničke knjige, 2010.

Pravni fakultet u Zagrebu od osnutka 1776. do suvremenog doba

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2010.

Centralisation, modernisation and nation-building in Croatia and Slavonia: reforms of the county system 1848-1918

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
60th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

The Liberal Reforms in Croatia-Slavonia 1873-1880

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtstaat?

Porotno sudovanje u Hrvatskoj i Slavoniji 1849-1918: sudbina jednog transplanta

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Forschungen zur Rechtsgeschichte in Sudosteuropa

Croatian autonomy and ministerial responsibility 1868-1918: model and reality

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
59th Conference of the International Comission for the History of representative and Parliamentary Institutions

Baltazar Bogišić u "Mjesečniku Pravničkog društva u Zagrebu" i splitskom "Pravu" 1873. - 1908.

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni znanstveni skup u prigodi obilježavanja stote obljetnice smrti akademika Baltazara Bogišića Povijest i sadašnjost građanskih kodifikacija

Tradicija i modernizacija: "iritinatnost" Općeg građanskog zakonika u hrvatskom pravnom sustavu

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Legal education in Croatia from medieval times to 1918: institutions, courses of study and transfers

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Josip Pliverić, Georg Jellinek i 'Državni fragmenti' – protekla iskustva i suvremeni poticaj

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Autonomy, dependence and modern reforms in Croatia-Slavonia 1848-1918

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Izgradnja modernog hrvatskog sudstva 1848-1918.

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu: studijsko gradivo

Margetić, Lujo ; Beuc, Ivan ; Čepulo, Dalibor
Ostalo, 2006.

Building of

Dalibor Čepulo
Poglavlja u knjigama, 2006.

Rise of modern constitutionalism 1776 - 1849: the Croatian constitutional documents 1848-1849

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela ; Pastović, Dunja
, 2006.

Teaching legal practice between "theory" and "skills"

Čepulo, Dalibor
Stručni radovi, 2005.

Continuities and discontinuities: The constitutional and political development of Bosnia and Herzegovina to 1990

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Prava građana i moderne institucije : europska i hrvatska pravna tradicija

Čepulo, Dalibor
Autorske knjige, 2003.

Ustrojstvo vlasti i građanska prava u reformama Hrvatskog sabora 1873-1880.

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2003.

Liberalizam i uređenje slobode tiska i porotnog suđenja u Hrvatskom saboru 1875-1918.

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2003.

Izborna reforma u Hrvatskoj 1875.- liberalizam, antidemokratizam i hrvatska autonomija

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Zakonodavna djelatnost Hrvatskog sabora 1861.-autonomija, modernizacija i municipalne institucije

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Pravna odgovornost bana Hrvatskom saboru i hrvatska autonomija 1868-1918

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2002.

Ivan Mažuranić, liberalne reforme Hrvatskog sabora 1873-1880. i srpska elita u Hrvatskoj

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2002.

The Press and Jury Trial Legislation of the Croatian Diet 1875-1907: Liberalism, Fear of Democracy and Croatian Autonomy

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2002.

Ideje o ustroju vlasti i pogledi na državnopravna pitanja Nikole Škrlca Lomničkog

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2001.

Izgradnja hrvatske moderne uprave i javnih službi 1874 - 1876

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Modernizacija prava u europskoj jezgri (Engleska, Francuska, Njemačka) i zemlje periferije 1780-1880.

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Nacionalna pravna povijest, pravna kultura i pravni studij u Hrvatskoj (prethodna razmišljanja)

Čepulo, Dalibor
Stručni radovi, 2001.

Pravni fakultet u Zagrebu od 1776. do 1918.

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2001.

Pisma Sir Henryja S. Mainea i Sir Fredericka Pollocka Baltazaru Bogišiću

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Kratka pisma Sir Henryja S. Mainea i Sir Fredericka Pollocka Baltazaru Bogišiću

Čepulo, Dalibor
Stručni radovi, 2001.

Pravna tradicija i neovisnost hrvatskog sudstva: osnovne postavke

Čepulo, Dalibor
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Vladavina prava i pravna država - europska i hrvatska pravna tradicija i suvremeni izazovi

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Sloboda tiska i porotno suđenje u banskoj Hrvatskoj 1848-1918

Čepulo Dalibor
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Sloboda tiska i porotno suđenje u banskoj Hrvatskoj 1848-1918

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Razvoj zapadne ustavnosti i pitanje zapadnog identiteta. (Uz knjigu Raoul C. van Caenegem. An Historical Introduction to Western Constitutional Law. Cambridge, 1995, 338 str.).

Čepulo, Dalibor
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Središte i periferija: europske i hrvatske odrednice Mažuranićevih reformi ustroja vlasti i građanskih prava (1873.-1880.)

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Ustavne i političko-upravne zakonodavne reforme u Hrvatskoj u razdoblju banovanja Ivana Mažuranića (ustrojstvo vlasti i građanske slobode i prava)

Čepulo, Dalibor
Doktorske disertacije, 1999.

Odgovornost i položaj bana i članova hrvatske Zemaljske vlade 1868-1918. i ministarska odgovornost u Europi

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Dioba sudstva i uprave u Hrvatskoj 1874. godine - institucionalni, interesni i poredbeni vidovi.

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Pravo na javno okupljanje u Hrvatskoj 1848-1918. i odrednice razvoja u europskim zakonodavstvima

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Pravo hrvatske zavičajnosti i pitanje hrvatskog i ugarskog državljanstva 1868-1918 - pravni i politički vidovi i poredbena motrišta

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Pravo, povijest i društvo: Opća povijest prava (1868.-1874.) na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu (1850.-1874.)

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Povijest i pravo: Opća povijest, Povijest staleža (1780.-1812.) i pravno obrazovanje na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu (1776.-1850.)

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Politički sistem Jugoslavije u periodu nakon Drugog svjetskog rata: gustoća i svijest

Čepulo, Dalibor
Drugi radovi u časopisima, 1990.

Profesionalni interesi i članstva

European Society for Comparative Legal History

International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Akademija pravnih znanosti Hrvatske

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

Društvo za hrvatsku povjesnicu


Izabrani projekti

Constitutional and Legal Protection of State and National Symbols in Central Europe, Central European Academy, Budapest, suradnik, 2022.

Hrvatska pravna kultura u europskom kontekstu: tradicija i modernizacija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, voditelj projekta; 2007. - 2014.

Hrvatska pravna povijest – suvremenom metodikom do kvalitetnijeg pravnog obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu; voditelj projekta; 2012. - 2013.

Vladavina prava u modernoj europskoj i hrvatskoj pravnoj tradiciji. Ministarstvo znanosti i tehnologije; voditelj projekta, 2002.-2006.

The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849. Sveučilište u Kasselu uz potporu Deutsche Forschungsgemeinschaft (voditelj: Prof. dr. Horst Dippel); suradnik; 2003.-2010.

Modernisierung des osteuropäischen Rechts bis zum Ersten Weltkrieg. Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt (voditeljica: Prof. dr. Marie-Theres Foegen †); suradnik i član Znanstvenog odbora; 2003.-2007.

Introducing the Rule of Law in Peripheral Regions in the 19th Century. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prag; voditelj projekta (individualni projekt); 2000.-2002.

Legal Education and Society in Croatia 1850-1933. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prag; voditelj projekta (individualni projekt); 1994.-1996.