izv. prof. dr. sc. Dunja Milotić
izv. prof. dr. sc.
Dunja Milotić

Dunja Pastović rođena je 1981. u Vukovaru. Po završetku Opće gimnazije u Puli, 1999. godine upisala je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je u rujnu 2005. godine s diplomskim radom „Vojna Krajina: Položaj i institucije“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dalibora Čepula. U razdoblju od prosinca 2005. do travnja 2006. radila je kao pripravnička vježbenica u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Od travnja 2006. zaposlena je kao asistent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 2007. do 2012. godine polaznik je Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je u listopadu 2012. uspješno obranila doktorsku disertaciju s temom „Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine“.  Autorica je više znanstvenih radova. Sudjelovala je na više konferencija u zemlji i inozemstvu. Članica je sljedećih udruga: Association of Young Legal Historians, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2005

Godina doktoriranja: 2012

Na katedri od: 2006

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 677
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12A (dvorište)
Katedra/služba:
Povijest hrvatskog prava i države
Konzultacije:

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati konzultacije se održavaju putem Google Meet aplikacije. Mole se studenti da se prethodno (najkasnije do srijede u 12:00h) obavezno najave putem emaila.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Sic itur ad astra VI - Collection of papers on Hungarian and Croatian legal history


Uredničke knjige, 2023.

Kaufrecht im jugoslawischen Handelsrecht der Zwischenkriegszeit (1918-1941) - ausgewählte Bestimmungen

Krešić, Mirela ; Milotić, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Kaufrecht in Mitteleuropa - Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Art. 337 ff. ADHGB

Proces protiv Dilette. U prožimanju rimskog, kanonskog, običajnog i mletačkog prava

Milotić, Dunja ; Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2022.

Case against Diletta. On the intersection of Roman, Canon, Customary and Venetian law

Milotić, Dunja ; Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2022.

Civil Procedure Law in Central Europe: Kingdom of Yugoslavia (1918-1941)

Krešić, Mirela ; Milotić, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Zivilprozeßrecht im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit

Čedomorstvo u Kaznenom zakonu iz 1852. Pravno uređenje i sudska praksa u Hrvatskoj i Slavoniji

Milotić, Dunja ; Vlačić, Mateo
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Reforma kaznionica u Hrvatskoj i Slavoniji u nagodbenom razdoblju

Milotić, Dunja
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

Das Projekt eines Strafgesetzbuchs für das Königreich Jugoslawien

Milotić, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Strafrechtsentwicklung in der Zwischenkriegszeit

Medijski odjeci „procesa protiv puljske kamorre“ pred porotnim sudom u Rovinju

Milotić, Dunja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
Međunarodni znanstveni skup Naša sloga (1870.-2020.)

Leistungsstörungsrecht im jugoslawischen Handelsrecht der zwischenkriegszeit (1918-1941)

Krešić, Mirela ; Milotić, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Leistungsstörungsrecht in Mitteleuropa

Žene porotnice i (ne)pismenost u Istri na prijelazu XIX. u XX. st.

Pastović, Dunja
Stručni radovi, 2019.

Sic itur ad astra III - Collection of student papers on Hungarian and Croatian legal history


Uredničke knjige, 2019.

Der kroatische Strafgesetzentwurf von 1879 – ein gescheiterter Kodifikationsversuch

Milotić, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Central and Eastern European Legal History Conference

Unification of Criminal Law in the Interwar Yugoslav State (1918–1941)

Milotić, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Unions of States in the Past. Theory and Practice

Nationalität und Sprache in der Laiengerichtsbarkeit in Istrien (1873–1918)

Milotić, Dunja
Poglavlja u knjigama, 2019.

Kaznenopravna zaštita vjere u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće

Milotić, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Pravne prilike u Istri uoči Prvoga svjetskog rata

Milotić, Dunja
Poglavlja u knjigama, 2019.

Unification of Criminal Law in the Interwar Yugoslav State (1918–1941)

Pastović, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Istra u austrijsko-ilirskom Primorju u razdoblju 1814.-1918.

Pastović, Dunja
Stručni radovi, 2018.

Opchinska naredba od zlocsinstavah i njihovih pedepsah iz 1788. kao kaznenopravni izvor u Hrvatskoj i Slavoniji: sustav kazni i pravila o njihovom izricanju

Cvitanović, Leo ; Pastović, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Königreich Jugoslawien (1918–1941)

Krešić, Mirela ; Pastović, Dunja
Poglavlja u knjigama, 2018.

Irski progresivni sustav izvršavanja kazne lišenja slobode u Hrvatskoj i Slavoniji

Milotić, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost

Piae causae u Istri u XIX. i XX. stoljeću s pravnog i povijesnoga gledišta


Uredničke knjige, 2018.

Pravne prilike u Istri pred raspad Austro-Ugarske Monarhije

Milotić, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Međunarodni znanstveni skup V. Motovunski kolokvij s temom HABSBURGOVCI I ISTRA U PRAVU I POVIJESTI

Obustava porotnog suđenja u izvanrednom stanju u Istri i Dalmaciji od 1873. do 1918. godine

Pastović, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Nationalität und Sprache in der Laiengerichtsbarkeit in Istrien (1873–1918)

Pastović, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Laien in der Gerichtsbarkeit. Geschichte und aktuelle Perspektiven

“Defect of sex”: exclusion of women from jury service in Istria 1873-1918

Pastović, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Zakonodavni okvir uređenja prostitucije na hrvatsko-slavonskom području 1852.-1929.

Pastović, Dunja ; Željko, Darija
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Trade Codes and commercial law in Yugoslavia in the interwar period (1918-1941)

Krešić, Mirela ; Pastović, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch von 1861 als gemeinsames Obligationenrecht in Mitteleuropa

„Dvostruki grijeh": kažnjavanje čedomorstva na hrvatskom području do kodifikacije kaznenog materijalnog prava 1852. godine

Pastović, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Obustava porotnog suđenja u Istri i Dalmaciji u izvanrednim okolnostima od 1873. do 1918.

Pastović, Dunja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
V. kongres hrvatskih povjesničara. Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj prespektivi

Normativni okvir porotnog suđenja u Istri u razdoblju od 1873. do 1918.

Pastović, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Sloboda tiska i porotna sudbenost u Istri 1848./1849.

Pastović, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Analiza prakse porotnog suda u Rovinju 1874.-1918.

Pastović, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Experiences and Challenges of Editing and Publishing of Primary Legal- Historical Sources in Croatia

Pastović, Dunja ; Hameršak, Filip
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Die Pressefreiheit und die Geschworenengerichtsbarkeit in Istrien 1848/1849

Pastović, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The First Croatian-Hungarian Legal History Colloquium

Porotno suđenje u Istri prema Zakonu o kaznenom postupku iz 1850.

Pastović, Dunja
Drugi radovi u časopisima, 2013.

“Defect of sex”: exclusion of women from jury service in Istria 1848-1918

Pastović, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
XIXth European Forum for Young Legal Historians: (Wo)Men in Legal History

Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine

Pastović, Dunja
Doktorske disertacije, 2012.

Geschworenengerichtsbarkeit in österreichischen Provinzen Istrien und Dalmatien

Pastović, Dunja
Poglavlja u knjigama, 2011.

Porotno sudovanje u Istri (1848.-1918.)- sudska praksa

Pastović, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
III. kongres hrvatskih povjesničara

Porotno sudovanje u Istri (1848-1918)- zakonodavni okvir

Pastović, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Forschungen zur Rechtsgescichte in Sudosteuropa

Povijest zgrade i institucije Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pastović, Dunja
, 2007.

Dr. Bertold Eisner. Dobrotvor iz Ukrajine

Pastović, Dunja
, 2007.

Rise of modern constitutionalism 1776 - 1849: the Croatian constitutional documents 1848-1849

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela ; Pastović, Dunja
, 2006.