Misija, vizija & djelatnosti Fakulteta

Misija Fakulteta je obrazovanje vrhunskih stručnjakinja/stručnjaka u području prava, socijalnog rada, javne uprave i javnih financija koji će svojim znanjem i vještinama unaprijediti praksu, obrazovanje te znanstveno-istraživački rad u navedenim područjima.

Pravni fakultet u jednakoj mjeri predstavljaju studentice/studenti i zaposlenice/zaposlenici. Fakultet već tradicionalno upisuju najbolje studentice/studenti iz cijele Hrvatske te zato inzistiramo na provođenju studijskih programa temeljenih na znanstvenim i istraživačkim rezultatima te najvišim stručnim standardima. Naše nastavnice/nastavnici su lideri u svojim znanstvenim i stručnim područjima u Republici Hrvatskoj, ali i šire, te imaju nacionalni, regionalni i međunarodni ugled. Osim toga, mnogi od njih obavljaju najviše državne dužnosti u Republici Hrvatskoj te su vrlo visoko pozicionirani u uglednim međunarodnim tijelima. Tako doprinosimo stvaranju poticajnog intelektualnog okruženja.

Jedan od naših najvećih izazova je nastaviti s razvojem studijskih programa koji pripremaju studentice/studente za suočavanje s izazovima tržišta rada i promjenama okruženja. Zbog toga se u okviru studijskih programa Pravnog fakulteta provode i znanstveni i stručni projekti, elaborati, studije, organiziraju domaći i međunarodni znanstveni i stručni skupovi i savjetovanja te pružaju programi stručnog cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja. Pravni fakultet inzistira na daljnjem jačanju suradnje s lokalnom zajednicom, gospodarstvom, tijelima državne sudbene, zakonodavne i izvršne vlasti, institucijama civilnog društva, institucijama europskog istraživačkog prostora i prostora visokog obrazovanja, te u otkrivanju i ostvarivanju zajedničkih interesa u procesu izgradnje i usavršavanja vrijednih i praktično primjenjivih znanja i vještina.

Ostvarivanje misije i vizije moguće je samo ako se Fakultet na institucionalnoj razini dugoročno djeluje kao dinamična, kritička i angažirana visokoobrazovna ustanova. Fakultet je otvoren prema društvenim, znanstvenim i obrazovnim promjenama, ali je ujedno i akademski autonoman te ideološki neovisan. Iznimna se važnost pridaje poticanju mobilnosti i institucionalnoj podršci u razvijanju cjeloživotnih istraživačkih karijera. Isto tako, kontinuirano se radi na povećanju sustava kvalitete kao oblika podrške i poticaja vrijednim talentima, vještinama, znanjima te naporima svih znanstvenika, nastavnika i studenata.

Djelatnost Fakulteta temelji se na slobodi i autonomiji stvaralaštva, javnosti rada, etičnosti nastavnica/nastavnika i znanstvenica/znanstvenika, međunarodnim mjerilima kvalitete, povezanosti sa sustavom obrazovanja, zaštiti intelektualnog vlasništva, akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji, otvorenosti prema javnosti i građanima, nedjeljivosti nastavnog rada i znanstvenog istraživanja, poštovanju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda, europskoj humanističkoj i demokratskoj tradiciji, te usklađivanja s europskim sustavom visokog obrazovanja, konceptu cjeloživotnog obrazovanja i dr.

Djelatnosti Fakulteta su:

  1. ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija i drugih oblika edukacije u obrazovnim područjima prava, uprave, socijalnog rada i srodnim područjima;
  2. znanstvenoistraživački i visokostručni rad u području pravnih, ekonomskih, političkih i drugih društvenih znanosti;
  3. pružanje istraživačkih, razvojnih i savjetničkih usluga, izrada stručnih elaborata i ekspertiza;
  4. nakladnička, tiskarska i informatička djelatnost;
  5. obavljanje drugih djelatnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz prethodno navedene djelatnosti.