Tajništvo i računovodstvo

Tajništvo obavlja stručne, administrativne, statističke, računovodstvene, knjigovodstvene, tehničke i pomoćne poslove. Vodi ga tajnik Fakulteta.
Tajnik Fakulteta ustrojava rad tajništva, nadzire radnu stegu zaposlenica/zaposlenika u izvannastavnim ustrojbenim jedinicama, te usklađuje njihov rad. Dekan može tajniku Fakulteta povjeriti obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti. Tajnik Fakulteta je odgovoran dekanu i prodekanicama/prodekanima, sukladno propisima o upravljanju ustanovama. Tajnik Fakulteta je dužan provoditi odluke dekana i prodekanica/prodekana te odluke i zaključke Fakultetskog vijeća.

 

Tajništvo 

Tajnik Fakulteta: Petar Ceronja, mag. iur.

Tajnica u tajništvu Fakulteta: Biserka Salar

 

Računovodstvo

Voditeljica: Ivana Šola, mag. oec.

 

Žiro-račun: (IBAN) HR9823600001101264729

OIB: 38583303160

MB: 3225909