Uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Studijski centar socijalnog rada

Nazorova 51
10000 Zagreb

Prof. dr. sc. Nino Žganec, predstojnik Studijskog centra socijalnog rada

Karmela Pižeta, tajnica Studijskog centra

 


Studijski centar za javnu upravu i javne financije

Gundulićeva 10
10000 Zagreb

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije