Odbori i povjerenstva

Sukladno Statutu Fakulteta, radi proučavanja pojedinih pitanja, izrade izvješća ili pripremanja odluka iz svoga djelokruga Fakultetsko vijeće može osnivati stalna i povremena povjerenstva.

Za akademske godine 2017./18. i 2018./19. osnovana su sljedeća povjerenstva:

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I MOBILNOST

 • Prof. dr. sc. Nina Tepeš, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
 • Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
 • Prof. dr. sc. Siniša Petrović
 • Prof. dr. sc. Maja Seršić
 • Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
 • Doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović
 • Dr. sc. Kanceljak Ivana 
 • Sara Pavić, studentica

KNJIŽNIČNI ODBOR 

 • Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović, predsjednik
 • Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
 • Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
 • Izv. prof . dr. sc. Silvia Rusac 
 • Doc. dr. sc. Ozren Pilipović
 • Dr. sc. Andrea Horić
 • Dr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
 • Marija Tomečak, dipl. povjesničar umjetnosti i etnolog, dipl. knjižničar
 • Marija Karan, studentica

ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA

 • Doc. dr. sc. Marko Jurić, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
 • Prof. dr. sc. Marko Baretić
 • Prof. dr. sc. Marko Petrak
 • Prof. dr. sc. Maja Seršić
 • Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 • Prof. dr. sc. Nino Žganec
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev
 • Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
 • Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
 • Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
 • Doc. dr. sc. Ivan Šimović
 • Sara Pavlović, studentica (zamjenik David Jakovljević, student)

ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

 • Prof. dr. sc. Vilim Bouček, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Aleksandar Bravar
 • Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić
 • Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
 • Prof. dr. sc. Zdravka Leutar 
 • Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 • Prof. dr. sc. Alan Uzelac
 • Izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko 
 • Ivana Dujak, studentica

ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA

 • Doc. dr. sc. Luka Burazin, predsjednik
 • Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
 • Doc. dr. sc. Ivan Milotić
 • Doc. dr. sc. Melita Carević
 • Doc. dr. sc. Marina Milić Babić
 • Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
 • Dr. sc. Nevia Čičin Šain
 • Dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
 • Andrija Duvnjak, student

ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA

 • Doc. dr. sc. Ivana Vukorepa, predsjednica
 • Doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
 • Doc. dr. sc. Henrik Riko Held
 • Doc. dr. sc. Ana Opačić
 • Doc. dr. sc. Marko Turudić
 • Marko Bratković, mag. iur
 • Alen Šukurica, student (zamjenica Kristina Kinda, studentica)

ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE

 • Prof. dr. sc. Ivan Koprić, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
 • Prof. dr. sc. Jasnica Garašić
 • Prof. dr. sc. Tamara Perišin
 • Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
 • Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
 • Doc. dr. sc. Jasna Bogovac
 • Ante Dujić, student

ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 • Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Josip Kregar
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
 • Izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić
 • Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
 • Doc. dr. sc. Ivan Milotić
 • Ante Franić, student

ODBOR ZA INFORMATIZACIJU

 • Prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik
 • Doc. dr. sc. Marko Buljevac
 • Doc. dr. sc. Marko Jurić
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar
 • Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka
 • Davor Petrić, mag. iur
 • Vladimir Dobovičnik
 • Mario Dominik Burić, student

ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE

 • Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Marko Baretić
 • Prof. dr. sc. Zlata Đurđević
 • Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
 • Prof. dr. sc. Gordana Marčetić
 • Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 • Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
 • Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić
 • Tea Babić, studentica

ODBOR ZA ALUMNIJE

 • Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Ivo Josipović
 • Prof. dr. sc. Siniša Petrović
 • Prof. dr. sc. Branko Smerdel
 • Prof. dr. sc. Nino Žganec
 • Doc. dr. sc. Dunja Pastović
 • Dr. sc. Mario Krešić
 • Dr. sc. Antun Bilić
 • Gordan Radin, mag. iur.
 • Neven Vranković, mag. iur., LL.M.

ODBOR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I SURADNJU S VANJSKIM DIONICIMA

 • Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Lelija Sočanac
 • Prof. dr. sc. Kristina Urbanc
 • Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
 • Doc. dr. sc. Viktor Gotovac
 • Doc. dr. sc. Mihovil Škarica 
 • Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda
 • Lucija Popov, predsjednica Javnobilježničke komore
 • Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
 • Nataša Novaković, Hrvatska udruga poslodavaca
 • Ina Delić, studentica

ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE

 • Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
 • Izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
 • Doc. dr. sc. Marin Bonačić
 • Doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak
 • Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
 • Mario Jerak, student

POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

 • Doc. dr. sc. Marko Jurić, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Davor Babić
 • Izv. prof. dr. sc. Maja Laklija
 • Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić
 • Doc. dr. sc. Anamarija Musa
 • Doc. dr. sc. Lana Ofak
 • Danijel Relković
 • Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda
 • Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
 • Nika Milinović, studentica

ODBOR ZA MIRENJE

 • Prof. dr. sc. Slaven Ravlić, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
 • Prof. dr. sc. Petar Milladin

ODBOR ZA STUDENTSKA NATJECANJA

 • Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, predsjednik
 • Doc. dr. sc. Marin Bonačić
 • Doc. dr. sc. Zoran Burić
 • Doc. dr. sc. Melita Carević
 • Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
 • Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
 • Dr. sc. Antun Bilić
 • Dr. sc. Tena Hoško
 • Nika Bačić Selanec, mag. iur.
 • Juraj Brozović, mag. iur.
 • Kristian Perković, student
 • Iva Kuštrak Managić, mag. iur.

ODBOR ZA E-UČENJE

 • Doc. dr. sc. Tihomir Katulić, predsjednik
 • Doc. dr. sc. Marko Jurić
 • Doc. dr. sc. Mišo Mudrić
 • Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
 • Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka
 • Dr. sc. Ivana Kanceljak
 • Dragutin Nemec
 • Leo Fel, student

ODBOR ZA PROGRAME NA STRANIM JEZICIMA

 • Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, predsjednik
 • Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
 • Doc. dr. sc. Melita Carević
 • Doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
 • Doc. dr. sc. Antonija Petričušić 
 • Dr. sc. Tena Hoško
 • Dr. sc. Ivan Obadić