Zavodi

Zavodi su ustrojbene jedinice sastavljene od više katedri, sa statusom podružnica Fakulteta. Zavodi organiziraju i izvode znanstvenoistraživački i visokostručni rad u području pravnih znanosti koje obuhvaćaju znanstvene discipline u sklopu zavoda.

Na Fakultetu su ustrojeni:

  • Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo,
  • Zavod za javno pravo i javna uprava,
  • Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo,
  • Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju,
  • Zavod za trgovačko pravo, pravo međunarodne trgovine, ekonomiku i financije,
  • Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo,
  • Zavod za socijalnu politiku,
  • Zavoda za socijalni rad.