prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc.
Frane Staničić

Prof. dr. sc. Frane Staničić rođen je u Makarskoj, 5. kolovoza 1981. Osnovnu školu završio je u Baškoj Vodi, opću gimnaziju u Makarskoj. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006., a doktorirao na istom fakultetu 2011. na temu: „Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj“. Redoviti profesor je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, na kojoj je bio asistent (2006.-2011.), viši asistent (2011.-2012.), docent (2012.-2017.) i izvanredni profesor (2017.-2022.). Kao vanjski suradnik radio je u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa na rješavanju žalbi u predmetima priznavanja istovrijednosti inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (2007./2008.).

Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Predaje i Upravno pravo i Policijsko upravno pravo na Visokoj policijskoj školi pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Mentorirao je preko 100 diplomskih i završnih radova. Recenzirao je više desetaka znanstvenih radova.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je (vanjski) Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Član je Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (od 2017.). Član je ispitnog povjerenstva Komore poreznih savjetnika. Član je Tajništva Instituta za javnu upravu. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Bio je posebni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja za pravna pitanja (2017.). Bio je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora (2018.-2020.). Bio je član radnih skupina za izradu više zakona. Sudjelovao je kao stručni recenzent područja i kao član radnih skupina za izradu državnih stručnih ispita za više područja. Bio je tajnik poslijediplomskog sveučilišnog i specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava (2011.-2015.).  Objavio je četiri autorske knjige, preko sedamdeset znanstvenih radova i preko dvjesto stručnih radova, prikaza i drugih radova. Bio je (su)voditelj bilateralnog znanstvenog hrvatsko-slovenskog projekta "Pravna analiza postojećeg energetskog zakonodavstva u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj i preporuke za poboljšanje" (2018.-2019.). Sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih su tri međunarodna. Kao stručnjak sudjelovao je u više IPA projekata.
Područja znanstvenog rada i interesa obuhvaćaju upravni postupak, upravni spor, izvlaštenje i druga javnopravna ograničavanja vlasništva, regulatorne agencije, odnosi države i crkve, pravni položaj vjerskih zajednica i dr.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 2006

Godina doktoriranja: 2011

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 611
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Je li sređivanje registra birača Ustavni sud RH sam otežao vlastitom (prijašnjom) odlukom?

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2023.

Croatia: Constitutional Protection of the Right to a Healthy Life – Do We Need More in Order to Safeguard the Environment and Future Generations?

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2022.

Legal regulation of symbols of national minorities and religious symbols in the Croatian legal system: from strict regulation to absence of regulation

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
SYMBOLS IN THE CROATIAN LEGAL SYSTEM: CHALLENGES OF REGULATION

Policija kao zaštitnik prava građana


Uredničke knjige, 2022.

Nadzor državne granice i zaštita prava migranata

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2022.

Nadzor državne granice i zaštita prava migranata

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
Policija kao zaštitnik ljudskih prava

Predgovor

Giljević, Teo ; Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2022.

Public participation and access to justice in environmental matters in Croatia

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Protection of Future Generations in Central Europe: Good Practices and Developments at Constitutional Level, and Current Challenges in the Legal Order

Koncept općeg dobra u današnjem hrvatskom pravnom sustavu

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Opće dobro u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj

Dodirne točke administrativnog prava Crkve i hrvatskog upravnog prava

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Administrativno kanonsko pravo u teoriji i praksi, XV. međunarodni simpozij crkvenih pravnika

Land Consolidation in Croatia - Problems and Perspectives

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Protection of the environment in the Constitution of the Republic of Croatia

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
’Constitutional framework for the protection of future generations and the environment in the regulation and jurisdiction of certain Central European countries’

Prigovor protiv drugih postupanja javnopravnih tijela u praksi

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2022.

The current situation of scientific ranking in Croatia

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
The evaluation methods of the scientific quality of publicationas and journals in the field of jurisprudence in the central European region

Christian Values in the Constitutions of Croatia and Slovenia—A Comparative Overview

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Farmaceutska strategija za Europu

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
HAZU Okrugli stol Europska zdravstvena unija

Christian Values in the Constitutions of Croatia and Slovenia — A Comparative Overview

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Constitutional Values

Transformacija upravnog sudovanja zbog primjene nadnacionalnog prava

Britvić Vetma, Bosiljka ; Staničić, Frane ; Horvat, Božidar
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Što nam donosi prva promjena Zakona o općem upravnom postupku?

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Religious symbols in public sphere in the legal order in Slovenia

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2021.

Religious Education in Slovenia

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
The protection of religious freedom in Central and Eastern European countries

Pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama i dopunsko zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj: krivo srastanje?

Sokol, Tomislav ; Staničić Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Religious Education in the Public Sphere in Slovenia

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Zakonodavno uređenje studentskog predstavništva - problemi i perspektive

Staničić, Frane ; Fel, Leo
Poglavlja u knjigama, 2021.

Ustavnopravni i upravnopravi aspekti ograničavanja prava na javno okupljanje u uvjetima pandemije

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Iskušenje za sustav pravnih pravila i sloboda povodom pandemije Covid 19 i elementarnih nepogoda, 15. hrvatsko- francuski upravnopravni dani, Split

Ten Years of General Administrative Procedure Act in Croatia

Staničić, Frane ; Britvić Vetma, Bosiljka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Recent Developments in Administrative Procedural Law: a Comparative Perspective

Abecedarij upravnog postupka (77)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (78)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (79)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Odgovornost države za štetu zbog protuepidemijskih mjera

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Primjena prava za vrijeme pandemije bolesti COVID- 19 (webinar)

Europski pravni okvir u području obrazovanja: treba li nam uopće Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru?

Sokol, Tomislav ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Odgovornost za štetu zbog protuepidemijskih mjera

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2021.

Prikaz prijedloga Zakona o referendumu

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2021.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske – Quo vadis res publica?

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2021.

Odluka Ustavnog suda RH o ustavnosti načina izbora predsjednika Vrhovnog suda RH

Staničić, Frane ; Sokol, Tomislav
Stručni radovi, 2021.

Ustavnosudska praksa i tzv. akti raspolaganja – quo vadis?

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (80)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (81)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (82)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (83)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (85)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (86)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (87)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (88)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (89)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (90)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (91)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (92)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (93)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (94)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (95)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (96)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Abecedarij upravnog postupka (97)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Religious symbols in the public sphere in the legal order in Slovenia

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Religious symbols in public sphere in the legal orders of Central and Eastern European countries

Vjerski simboli u javnoj sferi u pravnom poretku Republike Slovenije

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
245. Tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba - Vjersko i sekularno u javnoj sferi: 10 godina od presude Lautsi protiv Italije

Referendum i neposredna demokracija u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2021.

Predgovor

Koprić, Ivan ; Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2021.

Je li ispitivanje zakonitosti smještaja stranca u centar upravni spor?

Staničić, Frane ; Horvat, Božidar
Stručni radovi, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (32)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (33)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (34)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (35)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (36)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (37)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (38)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Primjena direktive o uslugama u sustavu visokog obrazovanja

Staničić, Frane ; Britvić Vetma, Bosiljka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Novo uređenje pravne zaštite u postupcima primanja u javne službe

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (40)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (39)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (41)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (42)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (43)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (44)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (45)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (46)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (47)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Zabrana rada u trgovini nedjeljom u Republici Hrvatskoj - ustavnopravni aspekti

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (48)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Proširenje (upravno)sudske zaštite na stegovne postupke u javnim službama

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.

Donošenje rješenja prema nepoznatoj osobi u upravnopostupovnom zakonodavstvu

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (54)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (53)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (52)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (51)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (50)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (49)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Postupak upravnog suda u slučaju nenadležnosti – primjena čl. 28. ili 30. Zakona o upravnim sporovima

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Analysis of the Legal Framework Concerning Stateless Persons and Persons at Risk of Statelessness in Croatia/Analiza pravnog okvira koji se odnosi na osobe bez državljanstva i osobe izložene riziku bezdržavljanstva u Hrvatskoj

Staničić, Frane
Autorske knjige, 2020.

Vještačenje u upravnom sporu - je li ga i kada sud dužan provesti?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Vještačenje u upravnom sporu - je li ga i kada sud dužan provesti?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (55)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (56)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (57)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (58)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (59)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (60)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (61)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (62)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Pretvara li Ustavni sud akte raspolaganja u upravne akte?

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.

Ograničenja slobode kretanja za trajanja proglašene epidemije

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Djelovanje javnopravnopravnih tijela i upravnih sudova u vrijeme pandemije COVID-19

Je li konačno uređeno pitanje snošenja troškova upravnog spora?

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
58. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav

Petrak, Marko ; Staničić, Frane
Autorske knjige, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (63)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (63)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (64)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (65)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (66)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (67)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (68)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (69)

Frane Staničić
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (70)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (71)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Problemi u donošenju općih akata županija, gradova i općina

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (72)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Transformacija upravnog sudovanja uslijed primjene nadnacionalnog prava

Britvić Vetma, Bosiljka ; Staničić, Frane ; Horvat, Božidar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Lokalne tradicije i globalni razvoj: pravni, institucionalni i povijesti aspekti

Je li zakonom o cestama 2011. godine (ipak) provedeno faktično izvlaštenje vlasnika nerazvrstanih cesta?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (73)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (74)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (75)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (76)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Croatia: Religion in Prison – Equal Access in a Predominantly Catholic Society

Staničić, Frane ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (23)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (31)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Does Religious Freedom Warrant Protection as a Fundamental Human Right?

Staničić, Frane
Radovi u postupku objavljivanja, 2019.

Upravljanje pomorskim dobrom - kako ga poboljšati?

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Izazovi upravljanja javnim dobrima

Za cjelovito zakonodavstvo znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj 21. stoljeću

Staničić, Frane
, 2019.

Ustavni sud odbio zahtjev za ocjenu članaka 434. i 435. Zakona o javnoj nabavi - Vuk je sit, a ovca cijela

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Važnost obrazlaganja rješenja u upravnom postupku, s posebnim osvrtom na podatke s oznakom tajnosti

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (1)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (2)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Javnopravna tijela u energetskom sektoru Republike Hrvatske i njihove ovlasti

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Okrogla miza/ posvet o položaju javnih agencij s poudarkom na zagotavljanju njihove neodvisnosti

Mane i nedostaci Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - kako ih popraviti?

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (3)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (5)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (4)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (6)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Učinak presude u upravnom sporu u kontekstu čl. 49. stavka 1. Zakona o naknadi

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (7)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (8)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Praksa Visokog upravnog suda RH u stvarima javne nabave nakon Odluke Ustavnog suda RH, U- I-2911/2017 s posebnim osvrtom na pretjerani pravni formalizam DKOM-a

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (9)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (10)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Does Religious Freedom Warrant Protection as a Fundamental Human Right?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Izbor rektora prema Nacrtu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Kako birati rektora: potrebe i mogućnosti revizije sustava izbora

Abecedarij upravnog postupka (11)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (12)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Uloga inspekcijskog nadzora u ostvarenju primjene propisa

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (13)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (14)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Naknada troškova upravnog spora

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Zadiranje u pravo slobode vjeroispovijesti izaziva sukobe

Staničić, Frane
, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (15)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (16)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (17)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Primjena presuda ESLJP-a, koje se izravno ne odnose na Republiku Hrvatsku, u upravnosudskoj praks

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (21)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (20)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (19)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (18)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Praksa Ustavnog suda glede nastupa zastare utvrđivanja porezne obveze – rješenje pitanja kada se utvrđuje porezna obveza

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (22)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (24)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Tražitelji azila u Republici Hrvatskoj i stajališta građana o azilantima i migrantima

Vukelić, Tena ; Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Abecedarij upravnog postupka

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Kratak prikaz rješavanja sporova potrošača i opskrbljivača na tržištu električne energije

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Organizacija energetskog sektora - odnosi dionika u energetskom sektoru

Abecedarij upravnog postupka (26)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (27)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (28)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (29)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Abecedarij upravnog postupka (30)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Pitanje zabrane reformatio in peius u upravnosudskoj praksi

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Naknada troškova upravnog spora kod obustave upravnog spora

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Hrvatsko zakonodavstvo i bezdržavljanstvo

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Edukacija o bezdržavljanstvu (UNHCR)

A Contribution to the Debate on the Republic of Croatia as a Secular State and on the terms Secularisation and Secularism

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Usluge od općeg gospodarskog interesa u pravu Europske unije i hrvatski regulatorni okvir u odabranim upravnim područjima

Sokol, Tomislav ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Kamo ide hrvatsko naturalizacijsko pravo?

Omejec, Jasna ; Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Primjena kvalifikacijskog okvira u sustavu visokog obrazovanja i znanosti: razvojne prepreke i mogućnosti za visoka učilišta

Barbić, Jakša ; Družić, Ivo ; Staničić, Frane ; Potočnjak, Željko ; Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2019.

Vodni resursi RH i zakonsko uređenje njihovog korištenja i zaštite

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Vodni resursi RH u funkciji proizvodnje hrane

Dionici u procesu gospodarenja otpadom i njihovi odnosi

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2018.

Kontrola rada regulatornih agencija u Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Javne agencije - u potrazi za reformom

Razlikovanje javnog interesa, općeg interesa i interesa Republike Hrvatske u kontekstu javnopravnih ograničavanja prava vlasništva

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Pravni položaj Katoličke Crkve kao gospodarskog subjekta u pravu Europske unije i hrvatskom pravu

Sokol, Tomislav ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-II- 6111/2013 – jurisdikcijski voluntarizam?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Pravni okvir uređenja udruga u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Udruga - how to

Pitanje nastupa zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze plaćanja poreza

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2018.

Pravni okvir za morski otpad s gledišta kružnog gospodarstva

Barbić, Jakša, Kalambura, Sanja, Oflak, Lana, Staničić, Frane, Sarvan, Desanka, Luttenberger, Axel, Turudić Marko
Poglavlja u knjigama, 2018.

Mane i nedostaci Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - kako ih popraviti?

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja

Povjerenstvo za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske - od svijetlog primjera civilnog nadzora nad radom policije do nestanka?

Franulović, Dalibor ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Postupak izvlaštenja - dvojbe i perspektive

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Simpozij o izvlaštenju nekretnina

Opći problemi u radu policije s gledišta policijskog prava i njegove primjene

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Analiza uređenja položaja policijskih službenika, socijalnog dijaloga i organizacijske strukture

Treba li nam revizija ugovora sa Svetom Stolicom?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Zakonodavne promjene u stjecanju hrvatskog državljanstva i njihova opravdanost

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora - Korak nazad u zaštiti prava stranaka?

Omejec, Jasna ; Staničić, Frane ; Ofak, Lana ; Turudić, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Energetska učinkovitost i gradnja

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2017.

Neki pravni dosezi o zastari pokretanja prekršajnog postupka – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-III-4375/2015 od 15. rujna 2016.

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.

Izvršni postupak - sklapanje nagodbe - primjena Zakona o općem upravnom postupku

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.

Sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu u procesima prostornog planiranja

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

O primjeni načela učinkovitosti i ekonomičnosti u upravnom postupku – donošenje rješenja o pravima i obvezama državnih službenika i namještenika –

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.

The Framework for Liberalization and Regulation of Public Utilities in Croatia

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.

Koncesije na pomorskom dobru - odnos Zakona o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Staničić, Frane ; Bogović, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Otvorena pitanja Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Prava na nekretninama - aktualnosti

Tko kontrolira regulatorne agencije?

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Exercising religion in prisons: the case of Croatia

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies

Komentar Zakona o upravnim sporovima

Staničić, Frane ; Britvić Vetma, Bosiljka ; Horvat, Božidar
Autorske knjige, 2017.

Novine u postupku izvlaštenja

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Gradnja i prostorno uređenje, legalizacija, koncesije i izvlaštenje

Pretjerani pravni formalizam i postupci javne nabave

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Prikaz knjige: Marc Gjidara, Bosiljka Britvić Vetma, Francusko-hrvatski upravnopravni pojmovnik / Lexique de droit administratif franco-croate, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Université Paris II Panthéon-Assas, Split – Paris, 2016.

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Razlikovanje javnog interesa, općeg interesa i interesa Republike Hrvatske u kontekstu javnopravnih ograničavanja prava vlasništva

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
XI. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani: Djelovanje javne uprave/XI. JOURNÉES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES FRANCO-CROATES: L’action de l’administration publique

Izvlaštenje i utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
V. Kongres sudskih vještaka i procjenitelja

Problemi u provođenju komasacije prema Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.

Ovlast za donošenje općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na primjeru primjene članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Sekularizam je u Hrvatskoj politički projekt

Staničić, Frane
, 2017.

Novi zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2016.

Mogućnost primjene izvanrednog preispitivanja zakonitosti pravomoćne presude protiv odluka Visokog upravnog suda u upravnom sporu ocjene zakonitosti općeg akta

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2016.

The Freedom of Religion in International Legal Documents

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Do Religions Have a Meaning for Europe?/Imaju li religije značenje za Europu?

Odgovornost države za štetu nastalu nezakonitim ili nepravilnim radom - problemi u praksi

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Izazovi zaštite državne granice u migrantskoj krizi

Staničić, Frane
, 2016.

Kontrola nad sklapanjem upravnih ugovora

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Određivanje naknade za deposedirane nekretnine kada o naknadi nije pravomoćno odlučeno do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Posebna prava na vodu: koncesije i vodopravni akti

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2016.

Challenges of Aligning the Scope of Regulatory Powers of Regulatory Agencies in the Republic of Croatia With the Acquis Communautaire

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Multidiscplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i pravo osiguranika na dobivanje i korištenje lijekova

Staničić, Frane ; Petrić Marina
Stručni radovi, 2016.

The Differences in Legal Status of Religious Communities in the Republic of Croatia

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Religions and Human Rights

Kontrola koju provode istražna povjerenstva Hrvatskog sabora - učinkovit oblik kontrole?

Staničić, Frane ; Čačija Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Koncesije u sektorima voda, distribucije plina i toplinske energije te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16

Predstojeće izmjene Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade: osiguranje investicijskog zamaha i/ili udar na prava vlasnika nekretina?

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Nekretnine 2016.

Izazovi usklađivanja ovlasti regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj s pravnom stečevinom Europske unije

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Odgovori na pitanja sa savjetovanja »Nekretnine 2016.«, od 5. srpnja 2016.

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Uloga upravnog sudovanja kao korektiv postupanja tijela državne uprave s posebnim naglaskom na postupke međunarodne zaštite

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Aktualnosti u zakonodavstvu i praksi u području prava azila

Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite u Konačnom prijedlogu Zakona o javnoj nabavi

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Javna nabava i pravni formalizam: prijetnja investicijskom zamahu?

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
10 Hrvatsko-francuski upravnopravni dani - Upravno pravo danas/Journees juridiques et administratives Franco-croates - Le droit administratif aujourd'hui

Raspolaganje nekretninama jedinice lokalne samouprave u korist vjerske zajednice - imovinskopravni odnosi s Katoličkom Crkvom

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2016.

Does Freedom of Religion Warrant Protection as a Fundamental Human Right

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Governance and religion in Europe

Nastavak napora za usustavljivanje uređenja upravnog postupka u Republici Hrvatskoj – stupio na snagu Zaključak Vlade Republike Hrvatske 1. listopada 2016. –

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Postupanja prema strancima u ovlasti policije

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Suvremene migracije: pravni i institucionalni aspekt

Pravno uređenje koncesija s posebnim osvrtom na vode i pomorsko dobro

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Seminar - Importance of public participation in transparent management of natural resources

Još o ukidanju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima - Ispravljanje starih nepravdi Odlukom i Rješenjem USRH, broj: U-I- 2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016. (Nar. nov., br. 94/16)

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2016.

Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite u Konačnom prijedlogu Zakona o javnoj nabavi (II. dio)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Koncesije za gospodarsko korištenje vode za stavljanje vode na tržište

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Naša voda?

Das Verwaltungsverfahren in Kroatien

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2016.

Novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Novela Zakona o upravnim sporovima iz 2014. godine

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Nekretnine, porezi i komunalna naknada

Novela Zakona o upravnim sporovima iz 2014. godine

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Nekretnine, porezi i komunalna naknada

Postupak azila u upravnom sporu

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Prezentacija analize presuda upravnih sudova u postupku azila

Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Upravljanje šumama

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Pravna zaštita šuma

Učinak vođenja upravnog spora na izvršnost upravnih odluka: privremene mjere i odgodni učinak tužbe

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Posljedice zakonodavnog rješavanja investicijskih problema u Hrvatskoj na upravno područje zaštite okoliša

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice — pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Kontrola nad sklapanjem upravnih ugovora

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
IX. Hrvatsko-francusko upravnopravni dani, "Kontrola nad javnom upravom - Le contrôle de l’administration publique"

Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice – pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Policijsko upravno pravo

Staničić, Frane
Autorske knjige, 2015.

The Role of State Administration in Preventing Human trafficking and in Helping the Victims of Human Trafficking

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Refugee Crisis in Europe and Prevention of Trafficking in Human Beings

Određivanje naknade za potpuno izvlaštenu nekretninu - je li sukladno s Ustavom Republike Hrvatske?

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Upravljanje šumama

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Opće uređenje izvlaštenja u Njemačkoj - pouke za Hrvatsku

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Pravni okvir za implementaciju informacijsko- komunikacijskih tehnologija u hrvatsko upravno postupovno pravo

Staničić, Frane ; Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Ocjena zakonitosti (i ustavnosti) općih akata u hrvatskom pravu i praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Staničić, Frane ; Đanić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Osvrt na odluku Ustavnog suda, br. U-IIIA-3222/2009 od 19. prosinca 2013. godine glede komasacije

Staničić, Frane ; Pribičević, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2014.

U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade – što se dogodilo između dva saborska čitanja?

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2014.

The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Nacrt prijedloga Zakona o državljanstvu Republike Srpske i njegova usklađenost s Ustavom BiH i Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2014.

Sloboda mišljenja i vjeroispovijesti

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2014.

Učinak vođenja upravnog spora na izvršnost upravnih odluka: privremene mjere i odgodni učinak tužbe

Staničić, Frane
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Izvršenje upravnih i upravnosudskih odluka

Sudjelovanje i status maloljetnika bez pratnje u upravnim postupcima pred javnopravnim tijelima i u u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudom u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Pravna zaštita djece bez pratnje

Nove izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima - U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima – korak u pravnom smjeru –

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Posljedice zakonodavnog rješavanja investicijskih problema u Hrvatskoj na upravno područje zaštite okoliša

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Upravnopravna zaštita okoliša - gdje smo bili, a gdje smo sada?

Sastav suda u upravnom sporu - s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca

Šikić, Marko ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Pravna zaštita djece bez pratnje

Hrabar, D., Vergaš, M. Marušić, D., Krznar, A. Majstorović, I., Korać Graovac A., Staničić, F., Lovričević-Stojanović, F., Žigante Živović, B., Gutschy, M., Babić, G., Sikaček, O., Stanko, R., Budimir, T., PUpačić, S., Orišković, B., Kadoić, M:, Bužinkić, E., Vidović, T.Fonseca A. Hardy, A., Adam, C.
Autorske knjige, 2014.

Promjene u osobnom statusu građana – građanska stanja

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Upravnopravni aspekti izgradnje projekta HE Dabar

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Održivo gospodarenje vodama u slivu Neretve i Trebišnjice

O pitanju je li nam nužna izmjena postupka izvlaštenja? Odgovor u povodu članka objavljenog u Informatoru, br. 6163 od 30. ožujka 2013.

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2013.

Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
IPA 2008 - Support to the GAPA implementation

Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
IPA 2008 - Support to the GAPA implementation

Ugovor o koncesiji

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Seminar: koncesije na lučkom području prema novom Zakonu o koncesijama

Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
IPA 2008 - Support to the GAPA implementation

Aktualna pitanja ustroja i djelovanja regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Zagrebačko-skopski kolokvij

Rješavanje sukoba između privatnog i javnog interesa - što nam donosi novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj - Reforma 2012.

Staničić, Frane ; Pecotić, Marko
Stručni radovi, 2013.

Mjere za jačanje kapaciteta javne uprave kao servisa građana i gospodarstva

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
4. Međunarodna konferencija “Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom”

Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj - Reforma 2012. (II. dio)

Staničić, Frane ; Pecotić, Marko
Stručni radovi, 2013.

Ustavnost Zakona o igralištima za golf

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Znanstveni simpozij "Razvoj i okoliš - perspektive održivosti"

Posebni zakoni kao rješenje investicijskih problema u Republici Hrvatskoj: Zakon o igralištima za golf i Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Neka javnopravna ograničenja vlasništva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju od 1852. do 1918

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Odstupanja u posebnom zakonodavstvu glede provođenja izvlaštenja u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

The Reform of Administrative Disputes System in Croatia

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Judicial Reforms and Their Implications in Central and Eastern Europe

Prostorno uređenje i sudjelovanje javnosti

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Važnost sudjelovanja javnosti u kreiranju politika zaštite okoliša

Sastav suda u upravnom sporu – s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca

Šikić, Marko ; Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
VII. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani - "Promjene u upravnom sudovanju"

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga: upitnost funkcioniranja u kratkoročnom razdoblju

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2012.

U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju: odavno potrebna promjena u sustavu sudske zaštite u stvarima izvlaštenja

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2012.

Donosi li Prijedlog novog Zakona o osobnom imenu preveliku liberalizaciju?

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2012.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima: prebrza promjena koja bi se trebala izbjeći

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Upravni postupak, inspekcijski i upravni nadzor

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Seminar o pravnim instrumentima za zaštitu prirodnih resursa

The reform of administrative disputes system in Croatia

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Judicial Reforms and Their Implications in Central and Eastern Europe

Prednosti i nedostaci uređenja žalbe i ocjene zakonitosti općih akata u Zakonu o upravnim sporovima.

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Simpozij o Varstvu človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih

Kamo vodi »mini reforma« upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj- u prvoj godini primjene novog ZUS-a

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Važnije promjene u hrvatskom državljanskom pravu nakon novele Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2011.

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Glavni izazovi učinkovitoj i demokratskoj lokalnoj samoupravi: primjer Makarskog primorja

Staničić, Frane ; Škarica, Mihovil
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011.

Glavni izazovi učinkovitoj i demokratskoj lokalnoj samoupravi: primjer Makarskog primorja

Staničić, Frane ; Škarica, Mihovil
Poglavlja u knjigama, 2012.

Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
IV. Međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika

O (ne)ustavnosti Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2011.

Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj

Staničić, Frane
Doktorske disertacije, 2011.

Ustavnost Zakona o igralištima za golf

Staničić, Frane
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Razvoj i okoliš - prespektive održivosti

Neka javnopravna ograničenja vlasništva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.-1918.

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveni skup u povodu od osnivanja Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dvjesto godina od proglašenja Općeg građanskog zakonika

Izvlaštenje

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Pravna narav ugovora o koncesiji

Šikić, Marko ; Staničić Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Pravna zaštita od šutnje uprave u posebnim upravnim postupcima

Šikić, Marko ; Staničić, Frane ; Turudić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Pravna narav regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Pravna narav ugovora o koncesiji

Šikić, Marko ; Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Izvlaštenje: sukob javnog i privatnog interesa

Staničić Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Ekonomika i menadžment u javnom sektoru

Izvlaštenje:sukob javnog i privatnog interesa

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Europski sud za ljudska prava

Staničić Frane ; Ofak Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Uređenje žalbe u posebnim upravnim postupcima

Šikić Marko ; Staničić Frane
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Izvlaštenje u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.-1918.

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Staničić Frane ; Ofak Lana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Ofak, Lana ; Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) [prikaz presude: Vajagić protiv Hrvatske]

Šprajc, Ivan ; Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Profesionalni interesi i članstva

Član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Član Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti

Član Tajništva Instituta za javnu upravu

Član Ispitnog povjerenstva Komore poreznih savjetnika

Član Hrvatskog pravnog centra