INSOLVENCIJSKO PRAVO:
Insolvencijsko pravo
Insolvencijsko pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166831
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasnica Garašić
Osnovni podaci
Insolvencijsko pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166831
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

srijeda, 11.30 - 13.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Dika; Insolvencijsko pravo; (1998), str
OBVEZNA: Dika; Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka; (2002), str
OBVEZNA: Garašić; Annerkenung auslaendischer Insolvenzverfahren, I., II.,; (2005), str
PREPORUČENA: Ostala dopunska literatura (članci) bit će prezentirana studentima u ovisnosti o temama koje će biti obrađivane.; , str
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja stečajnog prava; razumjeti ulogu instituta stečajnog prava u zaštiti prava stečajnih vjerovnika i dužnika; uočiti i primijeniti osnovna načela stečajnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja stečajnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.
U sklopu kolegija obrađuju se sljedeće tematske cjeline:
Osnovne teorijske odrednice insolvencijskoga prava i insovencijskih postupaka;
Stečajni razlozi;
Subjekti insolvencijskih postupaka;
Insolvencijski postupci (pokretanje, otvaranje, zaključenje);
Pravne posljedice otvaranja insolvencijskih postupka;
Provedba insolvencijskih postupaka;
Međunarodni insolvencijski postupci.
Ispitni rokovi