IZABRANE TEME PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRVA:
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva
Studij: Europsko pravo - 2. semestar
Šifra: 166923
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Osnovni podaci
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva Europsko pravo - 2. semestar
3.0 166923
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

Online (uz prethodnu najavu na auzelac@pravo.hr).

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Literatura
OBVEZNA: P. van Dijk, G. J. H. van Hoof; Arjen van Rijn, Leo Zwaak (ur.),; Theory and Practice of the European Convention on Human Rights; (2006), str
OBVEZNA: D. J. Harris, M. O`Boyle, C. Warbrick; Law of the European Convention on Human Rights; (2014), str
OBVEZNA: J. A. Frowein, W. Peukert; Europaeische Menschenrechtskonvention (EMRK-Kommentar); (2009), str
OBVEZNA: Jacobs, White Ovey; The European Convention on Human Rights; (2014), str
OBVEZNA: A. Uzelac; The European Court of Human Rights, in: Wijffels, Alain; van Rhee, C.H. (ur.), European Supreme Courts. A Portrait through History,; Third Millenium Publishing (2013), str. 270-277
OBVEZNA: A. Uzelac; Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: nova praksa Europskog suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu; (2010), str. 101-148
PREPORUČENA: J. Omejec; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis; (2014), str
PREPORUČENA: I. Goranić; Okončanje postupka unutar domaćeg pravnog sustava kao uvjet dopuštenosti tuţbe Europskoj komisiji i Europskom sudu za ljudska prava; 1998, str
PREPORUČENA: A. Uzelac; Hrvatsko procesno pravo i jamstvo pravičnog postupka iz Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Supplement: Spomenica prof. dr. Đuri Vukoviću, 19; (1998), str. 1005-1030
PREPORUČENA: A. Uzelac; Legal Remedies for the Violations of the Right to a Trial Within a Reasonable Time in Croatia: In the Quest for the Holy Grail of Effectiveness, Revista de Processo (RePro, Sao Paolo),; (2010), str. 159-193
PREPORUČENA: S. Bagić; Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i hrvatskog Ustavnog suda; (2016), str
PREPORUČENA: C.A. Gearty (ed.); European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights; (1997), str
PREPORUČENA: H. C. Yourow; The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurispridence; (1996), str
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku produbljeno ispitivati i analizirati praksu Europskog suda za ljudska prava, s osobitim naglaskom na njen recentni razvoj i predmete u kojima sudjeluje Republika Hrvatska. Studenti će se upoznati s najnovijim trendovima i tendencijama u praksi Suda u pogledu prava građanskopravne naravi; prepoznati u konkretnim slučajevima glavna procesna jamstva zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; razumjeti ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti građanskih materijalnih prava; analizirati primjenu načela iz odluka Europskog suda za ljudska prava u hrvatskoj sudskoj praksi.

Kolegij se nadovezuje na kolegij Europski sud za ljudska prava - procesnopravni aspekti.
U svakom od šest predavanja analiziraju se po dva do tri slučaja iz recentne prakse Europskog suda te ih se stavlja u širi kontekst vodećih slučajeva Suda i razvoja prava zajamčenih Europskom konvencijom.
Ispitni rokovi