Sveučilišni poslijediplomski doktorski

Predmeti

doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Arbitraža u građanskim sporovima 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Arbitražno procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Arbritraža u građanskim sporovima 3 10.0
0,0,0
INFO
Građansko pravosuđe 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Insolvencijsko pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Insolvencijsko pravo - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Insolvencijsko pravo - odabrane teme 3 10.0
0,0,0
INFO
Insolvencijsko pravo - odabrane teme 4 10.0
0,0,0
INFO
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva 2 3.0
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Javnobilježničko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Ovršno pravo 2 5.0
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo 1 5.0
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo 2, 4 6.0
0,0,0
INFO
Trgovački izvanparnični postupci - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Trgovački izvanparnični postupci - odabrane teme 4 10.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti 1 6.0
0,0,0
INFO