prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
prof. dr. sc.
Hrvoje Arbutina

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1980

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 609
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 8
Katedra/služba:
Financijsko pravo i financijska znanost
Konzultacije:

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Croatia

Arbutina, Hrvoje ; Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan
Poglavlja u knjigama, 2022.

Chapter 15: Croatia

Arbutina, Hrvoje ; Žunić Kovačevič, Nataša
Poglavlja u knjigama, 2021.

The History of Croatia's Double Tax Conventions: Chapter 26

Arbutina, Hrvoje ; Žunić Kovačević, Nataša
Poglavlja u knjigama, 2021.

Competitiveness and Tax Reforms - Friends or Foes?

Bogovac, Jasna ; Arbutina, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
The Legal Framework for Economic Competitiveness: Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days

Taxation, State Aid and distortions of competition, XXVIII FIDE Congress, Lisbon/Estoril, Congress Proceedings - Croatian Report

Arbutina, Hrvoje ; Bogovac, Jasna ; Čičin-Šain, Nevia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
28th FIDE Congress, Taxation, State Aid and distortions of competition

Presude Suda EU u poreznim stvarima – izravni porezi i državne potpore

Arbutina, Hrvoje ; Bogovac, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Prvi hrvatski porezni simpozij „Utjecaj oporezivanja na poduzetničku klimu“

Porezne reforme koncem 1970-ih i tijekom 1980-ih

Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2017.

Osnove poreznog prava

Arbutina, Hrvoje ; Rogić Lugarić, Tereza ; Filković, Marjan
Udžbenik, 2017.

Spomenica profesoru dr.sc. Juri Šimoviću


Uredničke knjige, 2017.

Trends and Players in Tax Policy: Croatia

Arbutina, Hrvoje ; Rogić Lugarić, Tereza ; Cindori, Sonja ; Bogovac, Jasna ; Čičin Šain, Nevia ; and Reiner, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Tax Law

Arbutina, Hrvoje ; Bogovac, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2014.

The history of double tax conventions in Croatia

Arbutina, Hrvoje ; Žunić Kovačević, Nataša
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

USKLAĐIVANJE HRVATSKOG PRAVA S PRAVOM EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA O IZRAVNIM POREZIMA I POREZIMA NA PREMIJE OSIGURANJA IZMEĐU POREZNIH ADMINISTRACIJA ZEMALJA ČLANICA

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

USTAVNA I NADNACIONALNA OGRANIČENJA OVLAŠTENJA NA OPOREZIVANJE

Arbutina, Hrvoje
, 2012.

POREZNI IZDACI U KONTEKSTU PRESUDA EUROPSKOG SUDA – ASPEKTI OPOREZIVANJA DOHOTKA I DOBITI

Arbutina, Hrvoje
, 2012.

Promjene u poreznom sustavu

Arbutina, Hrvoje
, 2012.

Ustavna i nadnacionalna ograničenja ovlaštenja na oporezivanje

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Promjene u poreznom sustavu

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
50. susret pravnika u Opatiji '12

POTKAPITALIZIRANJE KAO METODA IZBJEGAVANJA OBVEZE POREZA NA DOBIT

Arbutina, Hrvoje
, 2011.

CONSTITUTIONAL AND SUPRANATIONAL LIMITATIONS AND GUIDELINES ON TAXING POWERS – CASE OF CROATIA

Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2010.

Porez na kapitalne dobitke fizičkih osoba - osnove teorijskog koncepta i normativna rješenja u Hrvatskoj

Arbutina, Hrvoje
, 2010.

CONSTITUTIONAL AND SUPRANATIONAL LIMITATIONS AND GUIDELINES ON TAXING POWERS – CASE OF CROATIA

Arbutina, Hrvoje
, 2010.

Jedan napor za postignuće harmonizacije oporezivanja dobiti u Europskoj uniji: Direktiva o matičnom i zavisnom društvu

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Hrvatski fiskalni sustav

Šimović, Jure ; Arbutina, Hrvoje ; Mijatović, Nikola ; Rogić Lugarić, Tereza ; Cindori, Sonja
Ostalo, 2010.

Osnove poreznog prava

Arbutina, Hrvoje ; Rogić Lugarić, Tereza
Autorske knjige, 2010.

The History of Double Tax Conventions - Croatia

Arbutina, Hrvoje ; Žunić Kovačević, Nataša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
“ The History of Double Tax Conventions” (The DTC-policy over the years)

Financijsko pravo i financijska znanost

Jelčić, Božidar ; Lončarić Horvat, Olivera ; Šimović, Jure ; Arbutina, Hrvoje ; Mijatović, Nikola
Ostalo, 2008.

Mobilnost radne snage unutar država članica Europske unije i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Financije i računovodstvo u funkciji jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Osnove međunarodnog poreznog prava

Lončarić Horvat, Olivera ; Arbutina, Hrvoje
Autorske knjige, 2007.

Croatia : individual taxation

Pitarević, Mihaela ; Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2006.

Croatia : corporate Taxation

Pitarević, Mihaela ; Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2006.

Explanation of the Croatian tax system

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Direct tax rules and the EU fundamental freedoms: origin and scope of problem ; National and Community responses and solutions

Direct tax rules and the EU fundamental freedoms: origin and scope of the problem ; National Report - Croatia

Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2006.

Croatia : individual taxation

Pitarević, Mihaela ; Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2005.

Croatia : corporate taxation

Pitarević, Mihaela ; Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2005.

Hungary in International Tax Planning / Daniel Deak. Amsterdam: IBFD, 2003.

Arbutina, Hrvoje
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Croatia - individual taxation

Pitarević, Mihaela ; Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2004.

Croatia - corporate taxation

Pitarević, Mihaela ; Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2004.

Comparison and harmonisation of the Croatian tax system with the tax system in the European Union

Arbutina, Hrvoje ; Kuliš, Danijela ; Pitarevic, Mihaela
Poglavlja u knjigama, 2003.

Usporedba i usklađivanje hrvatskoga poreznog sustava s poreznim sustavima Europske Unije

Arbutina, Hrvoje ; Kuliš, Danijela ; Pitarević, Mihaela
Poglavlja u knjigama, 2003.

Croatia - individual taxation

Pitarević, Mihaela ; Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2003.

Croatia - corporate taxation

Pitarević, Mihaela ; Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2003.

Progresivnost poreza na dohodak u Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 1999. godine

Kesner-Škreb, Marina ; Arbutina, Hrvoje ; Kuliš, Danijela ; Mađarević-Šujster, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Neka pitanja financiranja jedinica lokalne samouprave - međunarodnokomparativni aspekt

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Bilateralni ugovori sredno i istočnoeuropskih država o izbjegavanju međunrodnog dvostrukog oporezivanja

Arbutina, Hrvoje
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2000.
Tendencije u razvoju financijske aktivnosti države

Istraživački projekt: Progresivnost poreza na dohodak u Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 1999. godine / voditeljica Marina Kesner-Škreb

Arbutina, Hrvoje ; Kesner-Škreb, Marina ; Kuliš, Danijela ; Madžarević-Šujster, Sanja
, 2000.

Pristojbeni sustav Republike Hrvatske

Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 1999.

Javni dug u Republici Hrvatskoj

Arbutina, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 1999.

Neka pitanja normativnog uređenja i reforme porezne administracije u Hrvatskoj

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Reforma poreznih sustava u tranzicijskim državama srednje i istočne Europe

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Prava i obveze poreznih obveznika u Hrvatskoj

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Porezni leksikon s višejezičnim rječnikom : engleski, hrvatski, francuski, njemački, španjolski


Uredničke knjige, 1999.

Neka pitanja normativnog uređenja i reforme porezne administracije u Hrvatskoj

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Međunarodno i unutrašnje dvostruko oporezivanje

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Međunarodno dvostruko oporezivanje dobiti i dohotka: problem, i njegovo rješenje u poreznom sustavu Republike Hrvatske

Arbutina, Hrvoje
Drugi radovi u zbornicima skupova, 1998.
Današnja financijalna znanost

Međunarodno i unutrašnje dvostruko oporezivanje

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Pitanje definicije pojma "dvostruko oporezivanje"

Arbutina, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Profesionalni interesi i članstva

Financijsko pravo i financijska znanost

Međunarodno financijsko pravo


Povijest zaposlenja

Hrvoje Arbutina redovni je profesor na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost. Na Pravnom fakultetu sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost i Međunarodno financijsko pravo (nositelj predmeta, izborni predmet) a na Društvenom veleučilišta u Zagrebu iz predmeta Financiranje javne uprave. Predstojnik je Poreznog odjela Društvenog veleučilišta, na kojem je  nositelj i nastavnik sljedećih predmeta: Porezno pravo, Usporedno porezno pravo, Posebni porezi i Porez na dobit. Istraživač je u više projekata, autor je više znanstvenih i stručnih radova, jedan je od autora sveučilišnog udžbenika, sudjelovao je na znanstvenim i stručnim savjetovanjima i skupovima. Više puta je studijski boravio u inozemstvu.